Zastupitelstvo města Ústí nad Orlicí
Znak města Ústní nad Orlicí
PROGRAM
na 4. zasedání Zastupitelstva města Ústí nad Orlicí,
které se bude konat dne 20.2.2023
od 15:00 hodin v Modrém salónku Kulturního domu

Program
č.Bod jednání / Předkladatel, PřizvániIDČas
1.Zahájení a schválení programu 4. zasedání Zastupitelstva města Ústí nad Orlicí
Předkládá: Starosta
15:00
2.Připomínky k zápisu z 3. zasedání Zastupitelstva města Ústí nad Orlicí
Předkládá: Starosta
15:10
3.MPO/1 - Darovací smlouva - Pardubický kraj - Perla
Předkládá: Collinová Eva
Přizvané osoby:
15:20
4.Závěr
Předkládá: Starosta
15:25