Zastupitelstvo města Ústí nad Orlicí
Znak města Ústní nad Orlicí
PROGRAM
na 15. zasedání Zastupitelstva města Ústí nad Orlicí,
které se bude konat dne 21.6.2021
od 15:00 hodin v Velkém sále Kulturního domu

Program
č.Bod jednání / Předkladatel, PřizvániIDČas
1.Zahájení a schválení programu 15. zasedání Zastupitelstva města Ústí nad Orlicí
Předkládá: Starosta
15:00
2.Připomínky k zápisu z 14. zasedání Zastupitelstva města Ústí nad Orlicí
Předkládá: Starosta
15:10
3.FIN/1 - Vyúčtování hospodaření a účetní závěrka města za rok 2020
Předkládá: Ing. Petra Brejšová
Přizvané osoby:
15:20
4.FIN/2 - Návrh rozpočtových opatření
Předkládá: Ing. Petra Brejšová
Přizvané osoby:
15:35
5.FIN - Informace vedoucí odboru
Předkládá: Ing. Petra Brejšová
Přílohy:
Informace o hospodaření města k 31. 5. 2021
15:40
6.OSS/1 - Návrh na schválení rozpočtového opatření v ORJ 8
Předkládá: Mgr. Ivana Nečekalová
Přizvané osoby:
15:45
7.DSS/1 - Příspěvek na provozování cyklobusů na území Pardubického kraje v období od 29.05.2021 do 30.09.2021
Předkládá: lic. Jaroslav Škarka
Přizvané osoby:
15:50
8.MPO/1 - Žádost o bezúplatný převod p.p.č. 1198/33 v obci Ústí nad Orlicí a k.ú. Knapovec - Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových
Předkládá: Bc. Jana Kolomá
Přizvané osoby:
15:55
9.MPO/2 - Smlouva o bezúplatném převodu vlastnického práva k majetku - Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových
Předkládá: Bc. Jana Kolomá
Přizvané osoby:
16:00
10.MPO/3 - Kupní smlouva - VITAL komplex s.r.o.
Předkládá: Bc. Jana Kolomá
Přizvané osoby:
16:05
11.MPO/4 - Smlouva o smlouvě budoucí kupní na prodej p.p.č. 2560/4 a 2556/6 vše v k.ú. Ústí nad Orlicí
Předkládá: Bc. Jana Kolomá
Přizvané osoby:
16:15
12.MPO/5 - Směnná smlouva - část p.p.č. 856/5 v k.ú. Ústí nad Orlicí
Předkládá: Bc. Jana Kolomá
Přizvané osoby:
16:20
13.MPO/6 - Kupní smlouva - prodej p.p.č. 2026/9 v k.ú. Ústí nad Orlicí
Předkládá: Bc. Jana Kolomá
Přizvané osoby:
16:25
14.MPO/7 - Kupní a darovací smlouva - BYTOVÉ DRUŽSTVO V ÚSTÍ NAD ORLICÍ
Předkládá: Bc. Jana Kolomá
Přizvané osoby:
16:30
15.MPO/8 - Kupní smlouva na prodej p.p.č. 2199/19 v k.ú. Ústí nad Orlicí
Předkládá: Bc. Jana Kolomá
Přizvané osoby:
16:35
16.MPO/9 - Kupní smlouva na prodej p.p.č. 2199/18, p.p.č. 2199/20 a p.p.č. 2467/5 vše v k.ú. Ústí nad Orlicí
Předkládá: Bc. Jana Kolomá
Přizvané osoby:
16:40
17.OŠKCP/1 - Návrh na udělení ocenění Počin roku
Předkládá: Ing. Lucie Felgrová
Přizvané osoby:
16:45
18.OŠKCP/2 - Návrh na udělení ocenění Cena města Ústí nad Orlicí
Předkládá: Ing. Lucie Felgrová
Přizvané osoby:
16:50
19.OŠKCP/3 - Návrh na udělení ocenění Cena města Ústí nad Orlicí
Předkládá: Ing. Lucie Felgrová
Přizvané osoby:
16:55
20.OŠKCP/4 - Návrh na udělení ocenění Cena města Ústí nad Orlicí
Předkládá: Ing. Lucie Felgrová
Přizvané osoby:
17:00
21.OŠKCP/5 - Návrh na udělení ocenění Cena města Ústí nad Orlicí
Předkládá: Ing. Lucie Felgrová
Přizvané osoby:
17:05
22.OŠKCP/6 - Návrh na udělení ocenění Cena města Ústí nad Orlicí
Předkládá: Ing. Lucie Felgrová
Přizvané osoby:
17:10
23.OŠKCP/7 - Návrh na udělení ocenění čestné občanství města Ústí nad Orlicí
Předkládá: Ing. Lucie Felgrová
Přizvané osoby:
17:15
24.OŠKCP/8 - Návrh na udělení ocenění čestné občanství města Ústí nad Orlicí
Předkládá: Ing. Lucie Felgrová
Přizvané osoby:
17:20
25.OŠKCP/9 - Návrh na udělení ocenění čestné občanství města Ústí nad Orlicí
Předkládá: Ing. Lucie Felgrová
Přizvané osoby:
17:25
26.OŠKCP/10 - Návrh na udělení ocenění čestné občanství města Ústí nad Orlicí
Předkládá: Ing. Lucie Felgrová
Přizvané osoby:
17:30
27.OŠKCP/11 - Návrh na udělení ocenění čestné občanství města Ústí nad Orlicí
Předkládá: Ing. Lucie Felgrová
Přizvané osoby:
17:35
28.OŠKCP/12 - Revokace usnesení č. 350/14/ZM/2021
Předkládá: Ing. Lucie Felgrová
Přizvané osoby:
17:40
29.OŠKCP/13 - Individuální finanční dotace z rozpočtu města Ústí nad Orlicí pro rok 2021 - Římskokatolická církev
Předkládá: Ing. Lucie Felgrová
Přizvané osoby:
17:45
30.OŠKCP/14 - Individuální dotace do oblasti památkové péče pro rok 2021
Předkládá: Ing. Lucie Felgrová
Přizvané osoby:
17:50
31.OŠKCP/15 - Program regenerace MPZ na rok 2021 - dotace na základě Rozhodnutí Ministerstva kultury, smlouva o poskytnutí dotace
Předkládá: Ing. Lucie Felgrová
Přizvané osoby:
17:55
32.OŠKCP/16 - Dodatek č.1 ke zřizovacím listinám MŠ Klubíčko a ZŠ Komenského
Předkládá: Ing. Lucie Felgrová
Přizvané osoby:
18:00
33.SMM/1 - Převod členských podílů v bytovém družstvu vztahujících se k družstevním bytům
Předkládá: Ing. Jiří Hruška
Přizvané osoby:
18:05
34.TAJ/1 - Volba přísedící pro Okresní soud Ústí nad Orlicí
Předkládá: Mgr. Gabriela Mánková
Přizvané osoby:
18:10
35.STA Informace starosty města
Předkládá: Starosta
Přílohy:
Informace starosty města
Příloha č. 1
Příloha č. 2
18:15
36.Korespondence
Předkládá: Starosta
Přílohy:
Návrh STOReAGE
Žádost H. H. (I.)
Žádost H. H. (II.)
Žádost - jezdecká škola
Odpověď na interpelaci Mgr. Holubáře z 14. zasedání Zastupitelstva města Ústí nad Orlicí, č.j. 19051/2021 ze dne 14. 5. 2021
18:25
37.Zápisy
Předkládá: Starosta
Přílohy:
OV Černovír - duben + květen
OV Knapovec - 26. 4. 2021
Zápis FV č. 13 ze dne 15. 6. 2021
18:35
38.Závěr
Předkládá: Starosta
18:40