Zastupitelstvo města Ústí nad Orlicí
Znak města Ústní nad Orlicí
Návrh usnesení
5. zasedání Zastupitelstva města Ústí nad Orlicí
konaného dne 24.4.2023

OŠKCP/3 - Návrh na rozdělení dotací z dotačního programu Rozvoj a údržba sportovišť v roce 2023
I. Zastupitelstvo města schvaluje

na základě předložené žádosti poskytnutí účelové neinvestiční finanční dotace z dotačního programu Rozvoj a údržba sportovišť v roce 2023 a uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí této dotace, dle příloh č. 1 a 3 k usnesení ZM spolku TJ Jiskra Hylváty, z.s., sídlem Ústí nad Orlicí, Hylváty, Za vodou 47, IČO 44470011, ve výši 91.000 Kč.

II. Zastupitelstvo města schvaluje

na základě předložené žádosti poskytnutí účelové neinvestiční finanční dotace z dotačního programu Rozvoj a údržba sportovišť v roce 2023 a uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí této dotace, dle příloh č. 1 a 3 k usnesení ZM spolku Table Tennis Club Ústí nad Orlicí z.s., sídlem Ústí nad Orlicí, Žižkov 502,  IČO 13583395, ve výši 120.000 Kč.

III. Zastupitelstvo města schvaluje

na základě předložené žádosti poskytnutí účelové neinvestiční finanční dotace z dotačního programu Rozvoj a údržba sportovišť v roce 2023 a uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí této dotace, dle příloh č. 1 a 3 k usnesení ZM spolku Tělocvičná jednota Sokol Hylváty, sídlem Ústí nad Orlicí, Hylváty, Třebovská 108, IČO 00484946, ve výši 78.000 Kč.

IV. Zastupitelstvo města schvaluje

na základě předložené žádosti poskytnutí účelové investiční finanční dotace z dotačního programu Rozvoj a údržba sportovišť v roce 2023 a uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí této dotace, dle příloh č. 1 a 3 k usnesení ZM spolku Český rybářský svaz, z. s., místní organizace Ústí nad Orlicí, sídlem Ústí nad Orlicí, Hylváty č. ev. 9370,  IČO 13586319, ve výši 60.000 Kč.

V. Zastupitelstvo města schvaluje

na základě předložené žádosti poskytnutí účelové neinvestiční finanční dotace z dotačního programu Rozvoj a údržba sportovišť v roce 2023 a uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí této dotace, dle příloh č. 1 a 3 k usnesení ZM spolku Tělocvičná jednota Sokol Kerhartice, sídlem Ústí nad Orlicí, Kerhartice, Sokolská 120, IČO 49317725, ve výši 143.000 Kč.

VI. Zastupitelstvo města schvaluje

na základě předložené žádosti poskytnutí účelové neinvestiční finanční dotace z dotačního programu Rozvoj a údržba sportovišť v roce 2023 a uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí této dotace, dle příloh č. 1 a 3 k usnesení ZM spolku Tenisový klub Ústí nad Orlicí, z.s., sídlem Ústí nad Orlicí, V Lukách 276, IČO 00528137, ve výši 286.000 Kč.

VII. Zastupitelstvo města schvaluje

na základě předložené žádosti poskytnutí účelové neinvestiční finanční dotace z dotačního programu Rozvoj a údržba sportovišť v roce 2023 a uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí této dotace, dle příloh č. 1 a 3 k usnesení ZM spolku TJ Sokol Černovír, z.s., sídlem Ústí nad Orlicí, Černovír 87, IČO 70918813, ve výši 39.000 Kč.

VIII. Zastupitelstvo města ukládá

1. Ing. Lucii Felgrové
1.1.

vedoucí odboru školství, kultury, sportu, cestovního ruchu a propagace, zajistit poskytnutí schválených finančních dotací z dotačního programu Rozvoj a údržba sportovišť v roce 2023 včetně uzavření veřejnoprávních smluv dle bodu I. až VII. tohoto usnesení.

Termín: 30.6.2023

Předkladatel:Ing. Lucie Felgrová
Zpracovatel:Ing. Lucie Felgrová, Město Ústí nad Orlicí
Materiál projednán:v komisi sportovní dne 15.3.2023
v Radě města Ústí nad Orlicí dne 17.4.2023
ve finančním výboru dne 19.4.2023
Vyjádření:

sportovní komise doporučuje schválit

rada města doporučuje schválit - viz usnesení č. 405/19/RM/2023 ze dne 17.4.2023

 

Na vědomí:
Předpokládaná doba trvání:00:05
Text důvodové zprávy:

Odbor ŠKCP předkládá k projednání návrh na rozdělení dotací v rámci dotačního programu Rozvoj a údržba sportovišť v roce 2023.

Ve schváleném rozpočtu ORJ 4 - Školství, kultura, sport, cestovní ruch a propagace je na rok 2023 vyčleněna na tento dotační program částka 1.040.000 Kč.

Rada města projednala návrh sportovní komise a doporučuje rozdělení dotací z dotačního programu Rozvoj a údržba sportovišť v roce 2023, jak je uvedeno v usnesení a v přílohách. Sportovní komisí, resp. radou města byla rozdělena částka 1.034.400 Kč.

Materiál obsahuje: Příloha - č. 1 Vzorová smlouva (Veřejná)
Příloha - č. 2 Informace o dotacích schválených 2023 RM_rozvoj a údržba (Veřejná)
Příloha - č. 3 Návrh dotační program rozvoj a údržba sportovišť 2023 ZM (Veřejná)
Přizváni: