Zastupitelstvo města Ústí nad Orlicí
Znak města Ústní nad Orlicí
Návrh usnesení
5. zasedání Zastupitelstva města Ústí nad Orlicí
konaného dne 24.4.2023

OŠKCP/4 - Návrh na rozdělení dotací z dotačního programu Podpora pravidelné sportovní činnosti sportovních organizací v roce 2023
I. Zastupitelstvo města schvaluje

na základě předložené žádosti poskytnutí účelové neinvestiční finanční dotace z dotačního programu Podpora pravidelné sportovní činnosti sportovních organizací v roce 2023, včetně požadované výjimky na občerstvení, a uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí této dotace, dle příloh č. 1 a 3 k usnesení spolku FbK Orlicko - Třebovsko, z.s., sídlem Ústí nad Orlicí, Hylváty, Dukelská 546, IČO 26635232, ve výši 357.820 Kč.

II. Zastupitelstvo města schvaluje

na základě předložené žádosti poskytnutí účelové neinvestiční finanční dotace z dotačního programu Podpora pravidelné sportovní činnosti sportovních organizací v roce 2023 a uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí této dotace, dle příloh č. 1 a 3 k usnesení spolku Sportovní klub JK SPORTS z.s., sídlem Ústí nad Orlicí, Hylváty, Pivovarská 424, IČO 02298937, ve výši 80.940 Kč.

III. Zastupitelstvo města schvaluje

na základě předložené žádosti poskytnutí účelové neinvestiční finanční dotace z dotačního programu Podpora pravidelné sportovní činnosti sportovních organizací v roce 2023, včetně požadované výjimky na občerstvení, a uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí této dotace, dle příloh č. 1 a 3 k usnesení spolku Tenisový klub Ústí nad Orlicí, z.s., sídlem Ústí nad Orlicí, V Lukách 276, IČO 00528137, ve výši 121.530 Kč.

IV. Zastupitelstvo města schvaluje

na základě předložené žádosti poskytnutí účelové neinvestiční finanční dotace z dotačního programu Podpora pravidelné sportovní činnosti sportovních organizací v roce 2023 a uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí této dotace, dle příloh č. 1 a 3 k usnesení spolku Table Tennis Club Ústí nad Orlicí z.s., sídlem Ústí nad Orlicí, Žižkov 502, IČO 13583395 ve výši 32.625 Kč.

V. Zastupitelstvo města schvaluje

na základě předložených žádostí poskytnutí účelové neinvestiční finanční dotace z dotačního programu Podpora pravidelné sportovní činnosti sportovních organizací v roce 2023 a uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí této dotace, dle příloh č. 1 a 3 k usnesení spolku Tělovýchovná jednota Jiskra Ústí nad Orlicí, z.s., sídlem Ústí nad Orlicí, Zborovská 213, IČO 15028658, ve výši 426.550 Kč.

VI. Zastupitelstvo města schvaluje

na základě předložené žádosti poskytnutí účelové neinvestiční finanční dotace z dotačního programu Podpora pravidelné sportovní činnosti sportovních organizací v roce 2023 a uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí této dotace, dle příloh č. 1 a 3 k usnesení spolku Basketbalový klub Ústí nad Orlicí, z.s., sídlem Ústí nad Orlicí, Hylváty, Švermova 376, IČO 22762337, ve výši 276.085 Kč.

VII. Zastupitelstvo města schvaluje

na základě předložené žádosti poskytnutí účelové neinvestiční finanční dotace z dotačního programu Podpora pravidelné sportovní činnosti sportovních organizací v roce 2023, včetně požadované výjimky na občerstvení, a uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí této dotace, dle příloh č. 1 a 3 k usnesení spolku Klub sportovní gymnastiky Ústí nad Orlicí z.s., sídlem Libchavy, Dolní Libchavy 89, IČO 22771506, ve výši 62.800 Kč.

VIII. Zastupitelstvo města schvaluje

na základě předložené žádosti poskytnutí účelové neinvestiční finanční dotace z dotačního programu Podpora pravidelné sportovní činnosti sportovních organizací v roce 2023 a uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí této dotace, dle příloh č. 1 a 3 k usnesení spolku Tělocvičná jednota Sokol Kerhartice, sídlem Ústí nad Orlicí, Kerhartice, Sokolská 120, IČO 49317725, ve výši 98.250 Kč.

IX. Zastupitelstvo města schvaluje

na základě předložené žádosti poskytnutí účelové neinvestiční finanční dotace z dotačního programu Podpora pravidelné sportovní činnosti sportovních organizací v roce 2023 a uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí této dotace, dle příloh č. 1 a 3 k usnesení spolku Tělocvičná jednota Sokol Hylváty, sídlem Ústí nad Orlicí, Hylváty, Třebovská 108, IČO 00484946, ve výši 59.265 Kč.

X. Zastupitelstvo města schvaluje

na základě předložené žádosti poskytnutí účelové neinvestiční finanční dotace z dotačního programu Podpora pravidelné sportovní činnosti sportovních organizací v roce 2023 a uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí této dotace, dle příloh č. 1 a 3 k usnesení spolku Tělocvičná jednota Sokol Ústí nad Orlicí, sídlem Ústí nad Orlicí, Lázeňská 576, IČO 47501472, ve výši 42.600 Kč.

XI. Zastupitelstvo města schvaluje

na základě předložené žádosti poskytnutí účelové neinvestiční finanční dotace z dotačního programu Podpora pravidelné sportovní činnosti sportovních organizací v roce 2023 a uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí této dotace, dle příloh č. 1 a 3 k usnesení spolku GOLF CLUB UNO, z.s., sídlem Ústí nad Orlicí, Čs. armády 1181, IČO 26540851, ve výši 76.380 Kč.

XII. Zastupitelstvo města schvaluje

na základě předložené žádosti poskytnutí účelové neinvestiční finanční dotace z dotačního programu Podpora pravidelné sportovní činnosti sportovních organizací v roce 2023 a uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí této dotace, dle příloh č. 1 a 3 k usnesení spolku SK Karate Ústí nad Orlicí, z.s., sídlem Ústí nad Orlicí, Na Štěpnici 1208, IČO 26652480, ve výši 120.695 Kč.

XIII. Zastupitelstvo města schvaluje

na základě předložené žádosti poskytnutí účelové neinvestiční finanční dotace z dotačního programu Podpora pravidelné sportovní činnosti sportovních organizací v roce 2023, včetně požadované výjimky na náklady související se zahraniční cestou, a uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí této dotace, dle příloh č. 1 a 3 k usnesení spolku Horolezecký oddíl DUHA UO z.s., sídlem Ústí nad Orlicí, Smetanova 607, IČO 17509386, ve výši 56.880 Kč.

XIV. Zastupitelstvo města schvaluje

na základě předložené žádosti poskytnutí účelové neinvestiční finanční dotace z dotačního programu Podpora pravidelné sportovní činnosti sportovních organizací v roce 2023, včetně požadované výjimky na občerstvení, a uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí této dotace, dle příloh č. 1 a 3 k usnesení spolku StudioBart, z.s., sídlem Ústí nad Orlicí, Kerhartice, Karpatská 231, IČO 17080789, ve výši 57.195 Kč.

XV. Zastupitelstvo města schvaluje

na základě předložené žádosti poskytnutí účelové neinvestiční finanční dotace z dotačního programu Podpora pravidelné sportovní činnosti sportovních organizací v roce 2023 a uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí této dotace, dle příloh č. 1 a 3 k usnesení spolku FK Orlicko, z.s., sídlem Ústí nad Orlicí, Zborovská 213, IČO 14282542, ve výši 235.500 Kč.

XVI. Zastupitelstvo města schvaluje

na základě předložené žádosti poskytnutí účelové neinvestiční finanční dotace z dotačního programu Podpora pravidelné sportovní činnosti sportovních organizací v roce 2023, včetně požadované výjimky na občerstvení, a uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí této dotace, dle příloh č. 1 a 3 k usnesení spolku TJ Sokol Černovír, z.s., sídlem Ústí nad Orlicí, Černovír 87, IČO 70918813, ve výši 9.000 Kč.

XVII. Zastupitelstvo města ukládá

1. Ing. Lucii Felgrové
1.1.

vedoucí odboru školství, kultury, sportu, cestovního ruchu a propagace, zajistit poskytnutí schválených finančních dotací z dotačního programu Podpora pravidelné sportovní činnosti sportovních organizací v roce 2023 dle bodu I. až XVI. tohoto usnesení.

Termín: 30.6.2023

Předkladatel:Ing. Lucie Felgrová
Zpracovatel:Ing. Lucie Felgrová, Město Ústí nad Orlicí
Materiál projednán:v komisi sportovní dne 30.3.2023
v Radě města Ústí nad Orlicí dne 17.4.2023
ve finančním výboru dne 19.4.2023
Vyjádření:

sportovní komise doporučuje schválit

Rada města doporučuje schválit - viz usnesení č. 407/19/RM/2023 ze dne 17.4.2023

Na vědomí:
Předpokládaná doba trvání:00:05
Text důvodové zprávy:

Odbor ŠKCP předkládá zastupitelstvu města k projednání návrh na rozdělení dotací z dotačního programu Podpora pravidelné sportovní činnosti sportovních organizací v roce 2023.

Na základě platné metodiky výpočtu podpory sportovní činnosti byla u jednotlivých žadatelů vypočtena výše navrhované dotace.

Pro výpočet byly použity následující částky:

max. možná podpora pro organizace s údržbou.....2.620 Kč/ 1 člen tj. dítě do 18 let (soutěžní sport)

max. možná podpora pro organizace bez údržby....3.140 Kč / 1 člen tj. dítě do 18 let (soutěžní sport)

max. možná podpora na rekreační dítě..................1.395 Kč / 1 člen tj. dítě do 18 let (rekreační sport)

Celkem bylo rozděleno 2.274.315 Kč.

Ve schváleném rozpočtu ORJ 4 - Školství, kultura, sport, cestovní ruch a propagace na rok 2023 je na tento dotační program vyčleněna částka 2.275.000 Kč.

Materiál obsahuje: Příloha - č. 1 Vzorová smlouva (Veřejná)
Příloha - č. 2 Informace o dotacích schválených_sportovní činnost 2023 RM (Veřejná)
Příloha - č. 3 Návrh dotační program sportovní činnost 2023 ZM (Veřejná)
Příloha - č. 4 Informace o dotacích poskytnutých odborem ŠKCP 2015 - 2023 (Veřejná)
Přizváni: