Zastupitelstvo města Ústí nad Orlicí
Znak města Ústní nad Orlicí
Návrh usnesení
5. zasedání Zastupitelstva města Ústí nad Orlicí
konaného dne 24.4.2023

OSS/1 - Programové dotace z rozpočtu města v oblasti sociálních služeb a zdravotnictví v roce 2023
I. Zastupitelstvo města schvaluje

na základě předložené žádosti poskytnutí programové dotace ve výši 45.000 Kč pro Amaltheu, z.s., IČO 26647214, na projekt "Podpora pro rodinu a dítě - sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi" z toho 45.000 Kč na osobní náklady,

II. Zastupitelstvo města schvaluje

na základě předložené žádosti poskytnutí programové dotace ve výši 23.000 Kč pro Audiohelp, z.s., IČO 49774883, na projekt "Sociální poradenství a rehabilitace pro osoby se sluchovým postižením v Ústí nad Orlicí a okolí. Terénní služby na Orlickoústecku." z toho 20.000 Kč na osobní náklady a 3.000 Kč na náklady na telefon a internet,

III. Zastupitelstvo města schvaluje

na základě předložených žádostí poskytnutí programových dotací v celkové výši 72.000 Kč pro Centrum pro zdravotně postižené a seniory Pardubického kraje, o.p.s., detašované pracoviště Ústí nad Orlicí, IČO 26594625, z toho:

částku 34.000 Kč na projekt "Osobní asistence",

částku 18.000 Kč na projekt "Odborné sociální poradenství", 

částku 20.000 Kč na projekt " Sociální rehabilitace",

IV. Zastupitelstvo města schvaluje

na základě předložené žádosti poskytnutí programové dotace ve výši 55.000 Kč pro Laxus z.ú., IČO 62695487, na projekt "Terénní program v Pardubickém kraji - regionální část pro město Ústí nad Orlicí", 

V. Zastupitelstvo města schvaluje

na základě předložených žádostí poskytnutí programových dotací v celkové výši 180.000 Kč  pro Oblastní charitu Ústí nad Orlicí, IČO 44468920, z toho:

částku 50.000 Kč na projekt "Domácí hospic ALFA-OMEGA" z toho 50.000 Kč na osobní náklady, 

částku 60.000 Kč na projekt "Charitní pečovatelská služba Ústí nad Orlicí", 

částku 70.000 Kč na projekt "Sociální sprcha Ústí nad Orlicí", z toho 70.000 Kč na osobní náklady,

VI. Zastupitelstvo města schvaluje

na základě předložených žádostí poskytnutí programových dotací v celkové výši 494.000 Kč pro Oblastní spolek Českého červeného kříže Ústí nad Orlicí, IČO 00426261, z toho:

částku 44.000 Kč na projekt "Senior centrum ČČK - Centrum pro život", z toho 1.000 Kč na náklady za telefon a internet, 

částku 450.000 Kč na projekt "Senior doprava ČČK", z toho 353.232 Kč na osobní náklady, 5.000 Kč náklady na telefon a internet a 15.000 Kč komerční pojištění, 

VII. Zastupitelstvo města schvaluje

schválit na základě předložené žádosti poskytnutí programové dotace ve výši 36.000 Kč pro Péči o duševní zdraví, z.s., IČO 64242218, na projekt "Sociální rehabilitace závažně duševně nemocných"

VIII. Zastupitelstvo města schvaluje

na základě předložené žádosti poskytnutí programové dotace ve výši  11.000 Kč pro Poruchy autistického spektra, z.s., IČO 22868810, na projekt "Podpora rodin s dětmi s autismem a postižením", z toho 11.000 Kč na osobní náklady, 

IX. Zastupitelstvo města schvaluje

na základě předložených žádostí poskytnutí programových dotací v celkové výši 108.000 Kč pro Rodinné centrum Srdíčko, z.s.,, IČO 27052982, z toho:

částku 78.000 Kč na projekt "NZDM Kamin", z toho 22.000 Kč na osobní náklady, 12.000 Kč náklady za telefon a internet a 10.000 Kč komerční pojištění, 

částku 30.000 Kč na projekt "Rodinné centrum Srdíčko", z toho 30.000 Kč na osobní náklady, 

X. Zastupitelstvo města schvaluje

na základě předložených žádostí poskytnutí programových dotací v celkové výši 31.000 Kč pro Rodinné Integrační Centrum, z.s., IČO 27026728, z toho:

částku 13.000 Kč na projekt "Raná péče pro rodiny s dětmi s poruchami autistického spektra, poruchami komunikace a sociální interakce", 

částku 18.000 Kč na projekt "Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi s poruchami autistického spektra", 

XI. Zastupitelstvo města schvaluje

na základě předložené žádosti poskytnutí programové dotace ve výši 150.000 Kč pro SKP CENTRUM, o.p.s., IČO 27534804, na projekt "Terénní program v Ústí nad Orlicí", z toho 147.130 Kč na osobní náklady a 2.870 Kč na komerční pojištění. 

XII. Zastupitelstvo města ukládá

1. Mgr. Ivaně Nečekalové
1.1.

vedoucí odboru sociálních služeb, zajistit administrativní úkony související s uzavřením veřejnoprávních smluv ve stanoveném termínu. 

Termín: 30.6.2023

Předkladatel:Mgr. Ivana Nečekalová
Zpracovatel:Mgr. Ivana Nečekalová, Město Ústí nad Orlicí
Materiál projednán:v Radě města Ústí nad Orlicí dne 20. 3. 2023
ve finančním výboru dne 19. 4. 2023
Vyjádření:

Schváleno usnesení Rady města Ústí nad Orlicí č. 319/15/RM/2023 ze dne 20. 3. 2023.

Na vědomí:
Předpokládaná doba trvání:00:10
Text důvodové zprávy:

Odbor sociálních služeb předkládá zastupitelstvu města ke schválení návrh na poskytnutí programových dotací z rozpočtu města do oblasti sociálních služeb a zdravotnictví za rok 2023, který byl vyhlášen ve výši 1.600.000 Kč. Jsou předloženy návrhy, kdy požadovaná dotace na projekt převyšuje částku 50.000 Kč. Návrhy se zabývala řídící skupina KPSS, která při rozdělování vycházela z nastavených kritérií a typů poskytovaných služeb, žádosti byly posuzovány dle počtu klientů, počtu lůžkodnů nebo počtu návštěv služby, případně podle členů na akci (při jednorázových akcích). Řídící skupina navrhuje rozdělení celkové částky 1.597.000 Kč, z toho 392.000 Kč bylo předložení ke schválení v radě města a 1.205.000 Kč je k projednání v zastupitelstvu města. V příloze návrhu usnesení jsou tabulkové přehledy požadavků, rozpočtů projektů a navrhované výše dotací pro schválení v radě města a v zastupitelstvu města, další přílohou je vzorová smlouva o poskytnutí programové dotace a přehled dotací poskytnutých odborem sociálních služeb v letech 2015-2023.

Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit návrh usnesení.  
 

Materiál obsahuje: Příloha - 1 - Vzorová smlouva o poskytnutí programové dotace (Veřejná)
Příloha - 2a - Přehled žádostí o programové dotace na rok 2023 schvalované v RM anonymizované (Veřejná)
Příloha - 3 - Přehled žádostí o programové dotace na rok 2023 schvalované ZM (Veřejná)
Příloha - 4 - Přehled dotací poskytnutých v období 2015-2023 (Veřejná)
Přizváni: