Zastupitelstvo města Ústí nad Orlicí
Znak města Ústní nad Orlicí
PROGRAM
na 10. zasedání Zastupitelstva města Ústí nad Orlicí,
které se bude konat dne 22.4.2024
od 15:00 hodin v Velkém sále Kulturního domu

Program
č. Bod jednání / Předkladatel, Přizváni ID Čas
1. Zahájení a schválení programu 10. zasedání Zastupitelstva města Ústí nad Orlicí
Předkládá: Starosta

15:00
2. Připomínky k zápisu z 9. zasedání Zastupitelstva města Ústí nad Orlicí
Předkládá: Starosta

15:10

Bezpečnostní situace v Ústí nad Orlicí za rok 2023

3. MěP/1 - Zhodnocení bezpečnostní situace ve městě Ústí nad Orlicí za rok 2023
Předkládá: Bc. Milan Kalous
Přizvané osoby:

15:20

Majetkoprávní úkony

4. MPO/1 - Záměr prodeje p.p.č. 1201/69 v k.ú. Hylváty
Předkládá: Bc. Jana Konečná
Přizvané osoby:

15:30
5. MPO/2 - Záměr prodeje p.p.č. 75/5 v k. ú. Gerhartice
Předkládá: Bc. Jana Konečná
Přizvané osoby:

15:35
6. MPO/3 - Kupní smlouva na prodej p.p.č. 45/2 a p.p.č. 49/7 vše v k.ú. Hylváty
Předkládá: Bc. Jana Konečná
Přizvané osoby:

15:40
7. MPO/4 - Kupní smlouva na prodej p.p.č. 619/11 v k.ú. Dolní Houžovec
Předkládá: Bc. Jana Konečná
Přizvané osoby:

15:45
8. MPO/5 - Směnná smlouva p.p.č. 1219/13, část p.p.č. 1219/9, část p.p.č. 1219/20 a část p.p.č. 1387/1 za část p.p.č. 1219/4 a část p.p.č. 1218/9 vše v k.ú. Hylváty
Předkládá: Bc. Jana Konečná
Přizvané osoby:

15:50
9. MPO/6 - Kupní smlouva na prodej části p.p.č. 1280/23 v k.ú. Ústí nad Orlicí (nově oddělený p.p.č. 1280/62 v k.ú. Ústí nad Orlicí)
Předkládá: Bc. Jana Konečná
Přizvané osoby:

15:55
10. MPO/7 - Kupní smlouva na prodej p.p.č. 483/2 a části p.p.č. 676/4 vše v k.ú. Oldřichovice u Ústí nad Orlicí
Předkládá: Bc. Jana Konečná
Přizvané osoby:

16:00
11. MPO/8 - Směnná smlouva - směna p.p.č. 521/37 v k.ú. Oldřichovice u Ústí nad Orlicí za část pozemku p.p.č. 1190/10 v k.ú. Ústí nad Orlicí
Předkládá: Bc. Jana Konečná
Přizvané osoby:

16:05
12. MPO/9 - Směnná smlouva - k.ú. Gerhartice
Předkládá: Bc. Jana Konečná
Přizvané osoby:

16:10
13. MPO/10 - Kupní smlouva - ČEZ Distribuce, a.s. - trafostanice Pod Lesem
Předkládá: Bc. Jana Konečná
Přizvané osoby:

16:15
14. MPO/11 - Záměr prodeje - AGILE spol. s r.o.
Předkládá: Bc. Jana Konečná
Přizvané osoby:

16:20
15. MPO/12 - Kupní smlouva - bytová jednotka Smetanova 876/2
Předkládá: Bc. Jana Konečná
Přizvané osoby:

16:25
16. MPO/13 - Darovací smlouva - Pardubický kraj
Předkládá: Bc. Jana Konečná
Přizvané osoby:

16:30
17. MPO/14 - Smlouva o smlouvě budoucí kupní a smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene - HELP, silnice - železnice s.r.o.
Předkládá: Bc. Jana Konečná
Přizvané osoby:

16:35

Finanční záležitosti

18. FIN - Informace vedoucí odboru
Předkládá: Ing. Petra Brejšová
Přílohy:
Informace o hospodaření města k 31.03.2024

16:40

Dotace z rozpočtu města

19. FIN/1 - Poskytnutí individuálních investičních finančních dotací z rozpočtu města spolku Junák - český skaut, středisko Orlice Ústí nad Orlicí, z. s.
Předkládá: Ing. Petra Brejšová
Přizvané osoby:

16:50
20. OSS/1 - Individuální dotace z rozpočtu města v oblasti sociálních služeb a zdravotnictví pro Nadační fond "S námi je tu lépe!"
Předkládá: Mgr. Ivana Nečekalová
Přizvané osoby:

16:55
21. OSS/2 - Programové dotace z rozpočtu města v oblasti sociálních služeb a zdravotnictví v roce 2024
Předkládá: Mgr. Ivana Nečekalová
Přizvané osoby:

17:00
22. SMM/1 - Mimořádná dotace pro TEPVOS, spol. s r.o. na krytí ztráty sportovišť v roce 2023
Předkládá: Ing. Jiří Hruška
Přizvané osoby:

17:10
23. OŠKCP/1 - Návrh na rozdělení dotací z dotačního programu Rozvoj a údržba sportovišť v roce 2024
Předkládá: Ing. Lucie Felgrová
Přizvané osoby:

17:20
24. OŠKCP/2 - Návrh na rozdělení dotací z dotačního programu Podpora pravidelné sportovní činnosti sportovních organizací v roce 2024
Předkládá: Ing. Lucie Felgrová
Přizvané osoby:

17:25
25. OŠKCP/3 - Program regenerace MPZ v roce 2024 - dotace z ministerstva kultury a finanční podíl města
Předkládá: Ing. Lucie Felgrová
Přizvané osoby:

17:30

Různé

26. OŠKCP/4 - Dohoda o spolupráci na projektu realizovaném z prostředků programu Interreg Česko - Polsko, Fond malých projektů
Předkládá: Ing. Lucie Felgrová
Přizvané osoby:

17:35
27. ORM/1 - Informace o průběhu přípravy investiční akce "Domov důchodců - rozšíření areálu a stavební úpravy".
Předkládá: Ing. arch. Eva Holásková
Přizvané osoby:

17:40
28. ORM/2 - Informace o průběhu plnění investiční akce "Výměna oken na přístavbě a spojovacím krčku ZŠ Komenského čp. 11"
Předkládá: Ing. arch. Eva Holásková
Přizvané osoby:

17:50
29. DSS/1 - Plán dopravní obslužnosti města Ústí nad Orlicí
Předkládá: Ing. Jaroslav Škarka, MPA
Přizvané osoby:

17:55
30. OKT/1 - Obecní symboly - návrh na schválení kodifikace znaku města Ústí nad Orlicí
Předkládá: Bc. Radomíra Hájková
Přizvané osoby: Zdeněk Velebný, autor návrhu

18:00
31. OKT/2 - Obecní symboly - návrh na schválení vlajky města Ústí nad Orlicí
Předkládá: Bc. Radomíra Hájková
Přizvané osoby: Zdeněk Velebný, autor návrhu

18:05
32. TAJ/1 - Informace tajemnice MěÚ o stavu plnění přijatých usnesení ZM za období říjen 2023 až únor 2024
Předkládá: Mgr. Gabriela Mánková
Přizvané osoby:

18:10
33. Korespondence
Předkládá: Starosta
Přílohy:
1. Odpovědi na dotazy Ing. Bc. Řeháčka a Bc. Dudly z 9. zasedání Zastupitelstva města Ústí nad Orlicí ze dne 5. 2. 2024
2. PČR - Stanovisko k možnosti zřízení zelené vlny na SSZ

18:15
34. Zápisy
Předkládá: Starosta
Přílohy:
1. OV Černovír - 6. 2. 2024
2. OV Černovír - 5. 3. 2024
3. OV Černovír - 2. 4. 2024
4. OV Knapovec - 7. 3. 2024
5. OV Kerhartice - 9. 1. 2024
5. OV Kerhartice - 13. 2. 2024
6. OV Hylváty - 15. 2. 2024
7. OV Kerhartice - 12. 3. 2024
8. Zápis KV č. 6 ze dne 6. 3. 2024
9. Zápis z jednání u "kulatého stolu" ze dne 21. 2. 2024
10. Zápis FV č. 7 ze dne 17. 4. 2024

18:25
35. Závěr
Předkládá: Starosta

18:30