CZ
EN
DE
Vyhledání:
  Aktuálně

  Ztráty a nálezy

  Od 01.01.2014 nabyl účinnosti nový zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve kterém je mimo jiné upravena problematika ztrát a nálezů. 

  Nález se týká věci, kterou někdo bez projevu vůle ztratil. 

  Ztracenou věc je povinen vrátit nálezce tomu, kdo ji ztratil, nebo vlastníkovi proti úhradě nutných nákladů a nálezného, pokud lze ze ztracené věci či z okolností poznat, komu má být věc vrácena – např. když je ve ztracené peněžence občanský či jiný identifikační průkaz, je možné celkem snadno určit, kdo peněženku ztratil. Nelze-li z okolností poznat, komu má být věc vrácena, a nepovažuje-li se věc za opuštěnou (tj. v případě, kdy je možné z nastalé situace rozeznat vlastníkův úmysl věci se zbavit – např. když je věc odložená u kontejnerů na odpad apod.), oznámí nálezce bez zbytečného odkladu zpravidla do tří dnů nález obci, na jejímž území byla věc nalezena. Je-li věc nalezena ve veřejné budově nebo veřejném dopravním prostředku, odevzdá nálezce věc provozovateli těchto zařízení.

  Poté, co dojde k oznámení nálezu, město vyhlásí nález obvyklým způsobem, tj. zveřejněním na úřední desce Města Ústí nad Orlicí, Mírové náměstí čp. 7, Ústí nad Orlicí a webových stránkách města www.ustinadorlici.cz.

  Věc nebo výtěžek za ni stržený vydá město (včetně plodů a užitků  po případném odečtení nákladů na úschovu a nálezného) tomu, kdo věc ztratil, nebo vlastníkovi, pokud se přihlásí do tří let od vyhlášení nálezu.

  Nepřihlásí-li se nikdo o věc do jednoho roku od vyhlášení nálezu, může nálezce, obec nebo jiná osoba, které byla věc svěřena, nakládat s věcí jako poctivý držitel.

  Uplynou-li tři roky od vyhlášení nálezu, nabude nálezce, obec nebo jiná osoba, které byla věc svěřena, vlastnické právo k věci nebo k výtěžku za ni strženému.

  Od 01.01.2014 městský úřad Ústí nad Orlicí při odevzdávání nálezu důsledně posuzuje, zda nalezená věc nespadá do kategorie předmětů, které nelze definovat a odevzdat jako nález, např.:

  • věci, které pro své poškození či zjevnou nefunkčnost nemohou sloužit k účelu, ke kterému sloužit mají
  • věci, které rychle podléhají zkáze – potraviny, krmivo, apod.,
  • věci silně znečištěné, zapáchající, vlhké či plesnivé,
  • nefunkční elektroniku

  O nalezené věci je možné se přihlásit osobně, v pracovní dny, na majetkoprávním odboru Městského úřadu Ústí nad Orlicí, ul. Sychrova čp. 16 Ústí nad Orlicí. Tel. +420 465 514 262 nebo e-mail: urbanova@muuo.cz.

  Upozorňujeme, že při vyzvednutí nalezené věci je nutné prokázat vlastnické nebo užívací právo k této věci (např. nabývacím dokladem, popisem věci, svědeckou výpovědí, čestným prohlášením, apod.) a předložit průkaz totožnosti. 

  Seznam uložených věcí: 

  Číslo nálezuPřevzatoPopis nálezuUloženo do
  40/2015 21.12.2015 dron 22.12.2018
  39/2015 14.12.2015 černý mobilní telefon zn. Pentagram 16.12.2018
  38/2015 14.12.2015 MTB kolo zn. Frejus 16.12.2018
  37/2015 09.12.2015 hotovost 10.12.2018
  36/2015 24.11.2015 hotovost 25.11.2018
  35/2015 11.11.2015 hotovost 11.11.2018
  33/2015 04.11.2015 čínská mince pro štěstí 05.11.2018
  32/2015 04.11.2015 dámská zlatá náušnice 05.11.2018
  31/2015 30.09.2015 dalekohled 30.09.2018
  30/2015 15.09.2015 Mobilní telefon zn. NOKIA modré barvy 15.09.2018
  26/2015 04.09.2015 hotovost 04.09.2018
  28/2015 04.09.2015 pánská mikina s nápisem 04.09.2018
  25/2015 31.08.2015 motorkářská přlba,2ks obuvi zn. NIKE, 1ks zn. obuvi NAVAHO, 1 ks obuvi zn. SAMLUX 31.08.2018
  24/2015 31.08.2015 sekera, rukavice, bunda 31.08.2018
  23/2015 19.08.2015 černý MT zn. Samsung 19.08.2018
  22/2015 19.08.2015 dámské kolo stříbrné barvy zn.Lada 19.08.2018
  20/2015 17.08.2015 stříbrný řetízek 17.08.2018
  21/2015 17.08.2015 pánská černá textilní peněženka 17.08.2018
  8K/2015 30.07.2015 svazek 20 ks klíčů (součástí je i bezpečnostní klíč) 30.07.2018
  19/2015 30.07.2015 MT LG KG275 30.07.2018
  Krizové řízení
  Informační centrum

  Informační centrum

  Chcete být informováni o dění ve Vašem městě na svůj email?
  Registrujte svoji emailovou adresu a my Vám budeme novinky zasílat.
  Kalendář akcí
  Obecné informace

  Pondělí 8. 2. 2016
  Svátek má Milada

  Mapa

  Město Ústí nad Orlicí
  kraj: Pardubický
  okres: Ústí nad Orlicí
  katastr. výměra: 36,36 km2
  počet obyvatel:
  14 430 (1. 4. 2015)
  starosta: Petr Hájek

  Web kamera