Úřední deska

Titulek Kategorie Dokument Zveřejněno od Zveřejněno do Autor
Usnesení o nařízení elektronické dražby č.j. 111Ex3850/14-87 Usnesení zde 24.04.2017 16.05.2017 Exekutorský úřad Svitavy
Usnesení o odročení dražebního jednání č.j.: 134 EX 05371/14-936 Usnesení zde 24.04.2017 23.05.2017 Exekutorský úřad Plzeň -město
VV - stanovení přechodné úpravy provozu na veřejně účelové komunikaci pod Kulturním domem v Ústí nad Orlicí Veřejná vyhláška zde 24.04.2017 11.05.2017 Miloslava Bartošová
VV - stanovení přechodné úpravy provozu na silnici II/315 ul. J. Haška a veřejně účelové komunikaci ul. Sokolská v Ústí nad Orlicí Veřejná vyhláška zde 24.04.2017 11.05.2017 Miloslava Bartošová
VV - stanovení přechodné úpravy provozu na místních komunikacích ul. U Rybníčku a Potoční v Ústí nad Orlicí - Hylváty Veřejná vyhláška zde 19.04.2017 06.05.2017 Miloslava Bartošová
Oznámení o výběrovém řízení č. HUO/008/2017 Oznámení zde 18.04.2017 17.05.2017 ÚZSVM Hradec Králové
VV - stanovení přechodné úpravy provozu na místní komunikaci ul. Třebovská Veřejná vyhláška zde 19.04.2017 06.05.2017 Miloslava Bartošová
VV - stanovení přechodné úpravy provozu na místní komunikaci ul. Hakenova, M.J.Kociana a Husova v Ústí nad Orlicí Veřejná vyhláška zde 19.04.2017 06.05.2017 Miloslava Bartošová
VV - stanovení přechodné úpravy provozu na místní komunikaci ul. Lochmanova a Písečník v Ústí nad Orlicí Veřejná vyhláška zde 13.04.2017 30.04.2017 Miloslava Bartošová
VV - Vydání změny č. 3 regulačního plánu obytné plochy "U Letiště" Ústí nad Orlicí opatřením obecné povahy č. 1/2017 Veřejná vyhláška zde 12.04.2017 28.04.2017 Lukáš Franz