Zastupitelstvo města Ústí nad Orlicí
Znak města Ústní nad Orlicí
PROGRAM
na 3. zasedání Zastupitelstva města Ústí nad Orlicí,
které se bude konat dne 30.1.2023
od 15:00 hodin v Velkém sále Kulturního domu

Program
č. Bod jednání / Předkladatel, Přizváni ID Čas
1. Zahájení a schválení programu 3. zasedání Zastupitelstva města Ústí nad Orlicí
Předkládá: Starosta

15:00
2. Připomínky k zápisu z 2. zasedání Zastupitelstva města Ústí nad Orlicí
Předkládá: Starosta

15:10

Rozpočet města na rok 2023

3. FIN/1 - Návrh rozpočtu na rok 2023
Předkládá: Ing. Petra Brejšová
Přizvané osoby:

15:20

Finanční záležitosti

4. FIN/2 - Návrh na poskytnutí zápůjčky SO UNO
Předkládá: Ing. Petra Brejšová
Přizvané osoby:

16:20
5. FIN/3 - Návrh na schválení Statutu finančního výboru zastupitelstva města
Předkládá: Ing. Petra Brejšová
Přizvané osoby:

16:25
6. TAJ/1 - Odměna neuvolněného člena zastupitelstva města
Předkládá: Mgr. Gabriela Mánková
Přizvané osoby:

16:40
7. TAJ/2 - Odměna neuvolněného člena zastupitelstva města v případě souběhu funkcí
Předkládá: Mgr. Gabriela Mánková
Přizvané osoby:

16:45

Dotace

8. OŠKCP/1 - Individuální dotace dané rozpočtem města Ústí nad Orlicí v roce 2023
Předkládá: Ing. Lucie Felgrová
Přizvané osoby:

16:50

Majetkoprávní úkony

9. MPO/1 - Kupní smlouva - prodej p.p.č. 501/62 v k.ú. Oldřichovice u Ústí nad Orlicí
Předkládá: Collinová Eva
Přizvané osoby:

16:55
10. MPO/2 - Kupní smlouva - prodej p.p.č. 624/22 v k.ú. Oldřichovice u Ústí nad Orlicí
Předkládá: Collinová Eva
Přizvané osoby:

17:00
11. MPO/3 - Darovací smlouva - darování p.p.č. 937/5 v k.ú. Hylváty - Pardubický kraj
Předkládá: Collinová Eva
Přizvané osoby:

17:05
12. MPO/4 - Záměr prodeje části p.p.č. 2563/2 v k.ú. Ústí nad Orlicí
Předkládá: Collinová Eva
Přizvané osoby:

17:10
13. MPO/5 - Záměr prodeje části p.p.č. 266/1 v k.ú. Knapovec
Předkládá: Collinová Eva
Přizvané osoby:

17:15

Různé

14. TAJ/3 - Pověření k oddávání občanských sňatků
Předkládá: Mgr. Gabriela Mánková
Přizvané osoby:

17:20
15. SMM - Informace vedoucího odboru
Předkládá: Ing. Jiří Hruška
Přílohy:
Stanovisko rady města k návrhu možného omezení veřejného osvětlení
Příloha č. 1 - Vyjádření společnosti Tepvos, s.r.o.
Příloha č. 2 - Vyjádření Policie ČR

17:25
16. STA - Informace starosty města
Předkládá: Starosta
Přílohy:
Mimořádné zastupitelstvo města – revokace usnesení č. 566/21/ZM/2022
Příloha č. 1 - Smlouva o spolupráci

17:35
17. Korespondence
Předkládá: Starosta
Přílohy:
Odpověď na korespondenci ze dne 14. 12. 2022, P. Voleský, č.j. 108557_2022
Odpověď na interpelaci z 2. zasedání Zastupitelstva města Ústí nad Orlicí ze dne 12. 12. 2023, Ing. Mejdr, Mgr. Holubář, č.j. 2673_2023
Odpověď na dotaz z 2. zasedání Zastupitelstva města Ústí nad Orlicí ze dne 12. 12. 2023, Mgr. Holubář, č.j. 2906_2023

17:45
18. Zápisy
Předkládá: Starosta
Přílohy:
OV Černovír - 10. 1. 2023
Zápis FV č. 1 ze dne 18. 1. 2023

17:55
19. Závěr
Předkládá: Starosta

18:00