Dotace města Ústí nad Orlicí za rok 2017

Dotace města Ústí nad Orlicí za rok 2016


Dotace pro Nadační fond S námi je tu lépe!"

Dne 18. 4. 2016 schválilo zastupitelstvo města Ústí nad Orlicí usnesením č. 262/11/ZM/2016 dotaci z rozpočtu města ve výši  200 tis. Kč na "Pořízení jícnové echokardiografie pro pacienty s onemocněním srdce".

Zastupitelstvo města Ústí nad Orlicí schválilo dne 20.4.2015 usnesením č. 123/5/ZM/2015 poskytnutí dotace z rozpočtu města na podporu projektu "Endoskopická věž pro ORL. Plné rozlišení pro moderní vyšetření." ve výši 200 tis. Kč.