Obecné informace

Zastupitelstvo města

Zastupitelstvo města je nejvyšším orgánem samosprávy města. Jeho pravomoc je taxativně vymezena zákonem o obcích a to v ustanovení §§ 84 a 85. Jako nejvyšší orgán rozhoduje v nejdůležitějších věcech samosprávy města, které nemůže svěřit jinému orgánu. Jedná se například o program rozvoje města, rozpočet města a závěrečný účet města, volbu starosty, místostarosty a dalších členů rady města, zřizování nebo případně rušení příspěvkových organizací, vydávání obecně závazných vyhlášek, rozhodování o majetkových úkonech atd.

Zastupitelstvo města se schází podle potřeby, nejméně však jedenkrát za tři měsíce. Zasedání zastupitelstva města svolává zpravidla starosta.

Zasedání zastupitelstva města je veřejné. Informace o místě, době a navrženém programu připravovaného zasedání je vyvěšena na úřední desce městského úřadu minimálně sedm dnů před zasedáním zastupitelstva města.

Počet členů Zastupitelstva města Ústí nad Orlicí je stanoven na 27 členů. 

Jednací řád Zastupitelstva města Ústí nad Orlicí 

Termíny zasedání zastupitelstva města v roce 2017: 

13.2., 10.4., 26.6., 25.9., 11.12. 

Členové zastupitelstva města:


Zdeněk Velebný
Zdeněk Velebný

Petr Strákoš
Petr Strákoš


Petr Wagenknecht
Petr Wagenknecht

Bc. Anna Škopová
Bc. Anna Škopová

Mgr. Pavel Svatoš
Mgr. Pavel Svatoš


Hana Drobná
Hana Drobná

Mgr. Jiří Holubář
Mgr. Jiří Holubář

Jan Zábrodský
Jan Zábrodský


JUDr. Zdeněk Ešpandr
JUDr. Zdeněk Ešpandr

Jiří Čepelka
Jiří Čepelka

PaedDr. Jiří Tomášek
PaedDr. Jiří Tomášek