Vítejte na informační webu Města Ústí nad Orlicí k jeho největšímu projektu této doby, kterým je Perla v centru města. Naleznete zde informace, výzvy ke spolupráci a pozvání na akce. Veškeré své připomínky a podněty směřujte ke starostovi Petru Hájkovi, tel. 777 736 337, e-mail . VIZE PERLA 2020 - STRUČNĚ, VIZE PERLA 2020 - PLNÝ TEXT


NOVÉ - Prezentace investičního záměru města - Malá scéna Ústí nad Orlicí, středa 26.10.2016 od 17 hodin.
 

Prezentace investičního záměru

Dům dětí a mládeže - čistopis

Odpověď města na otevřený dopis spolku SPOUSTI


DDM DUHA a Centrum rozvoje PERLA

Předběžná studie proveditelnosti

Investiční záměr DDM Duha a Centrum rozvoje PERLA


Regulační plán PERLA

Vydaný Regulační plán "Revitalizace území Perla 01 v Ústí nad Orlicí"


Komise pro revitalizaci Perly

Řídící hlavu projektu představuje Komise pro revitalizaci Perla 01, kterou zřídila Rada města Ústí nad Orlicí dne 2.11.2015. STATUT ZDE - JEDNACÍ ŘÁD ZDE

Komise je odborný poradní a iniciativní orgán Rady města, který projednává všechny záměry, spojené s revitalizací Perly a vydává k nim svá stanoviska a doporučení orgánům města. Členy je starosta, místostarostové, manažer veřejné části projektu, manažer privátní části projektu a 2 zástupci veřejného sektoru; trvale přizvanými osobami je městský architekt a PR manažer.

Rezignace SPOUSTI na členství v komisi

Zápis jednání č. 6/2016 ze dne 9.11.2016 naleznete ZDE

Zápis jednání č. 5/2016 ze dne 1.8.2016 naleznete ZDE

Zápis jednání č. 4/2016 ze dne 31.5.2016 naleznete ZDE

Zápis jednání č. 3/2016 ze dne 19.4.2016 naleznete ZDE

Zápis jednání č. 2/2016 ze dne 10.3.2016 naleznete ZDE

Zápis jednání č. 1/2016 ze dne 21.1.2016 naleznete ZDE

Zápis jednání č. 1/2015 ze dne 3.12.2015 naleznete ZDE

Příloha zápisu jednání č. 1/2015 ze dne 3.12.2015

Výpis usnesení RM - zřízení Komise pro revitalizaci PERLY


Kreativní pracovní skupina Perla

Posláním Kreativní pracovní skupiny je formulovat zajímavou a udržitelnou náplň veřejné části projektu, který povede k rozvoji člověka, vzdělání a udržení talentů v regionu. Skupina vznikla v září 2015 a je stále otevřenou platformou. Facilitátorem pracovní skupiny je RNDr. Renata Šedová (tel. 603 956 870), které můžete rovněž sdělit svůj zájem o členství. Posláním Kreativní skupiny je formulovat zajímavou a udržitelnou náplň projektu Labyrint člověka, který povede k rozvoji člověka a udržení talentů v regionu.

Aktuální seznam členů (v pořadí jejich přihlášení) naleznete zde.

Zápis z 3. setkání naleznete zde.

Zápis z 2. setkání naleznete zde.

Zápis z 1. setkání naleznete zde.

Inspiraci naleznete zde.

Bližší informace podává Renata Šedová, tel. 603 956 870, e-mail


Pracovní skupina Podnikatelé

Cílem pracovní skupiny je definovat služby využitelné a vhodné pro podnikatele regionu (okruh cca do 30 km od Ústí n.O.) v Centru rozvoje v Perle s propojením do vzdělávání a získání budoucích kvalitních zaměstnanců z regionu. Lídrem pracovní skupiny je Bc. Radek Mačát.

Zápis z 1. jednání 18.11.2015 naleznete ZDE.


Pracovní skupina Edukativní

Cílem skupiny je definovat služby využitelné a vhodné pro školy a zájmové organizace dětí a mládeže i volnočasové aktivity dospělých v Centru rozvoje v Perle. Lídrem pracovní skupiny je Mgr. Eva Medunová.

Výsledek průzkumu zájmu škol (24.11.2015)

Zápis z 2. jednání 2.2.2016 naleznete ZDE.

Zápis z 1. jednání 24.11.2015 naleznete ZDE.


Privátní sektor

Město nabízí využití významné části Perly privátnímu sektoru pro účely obchodu, služeb, drobné výroby, zainvestování bydlení apod. Tímto procesem je pověřen Ing. Václav Knejp  (tel. 774 673 364).

On-line formulář Žádosti zájemců o umístění v Perle pro účely podnikání k vyplnění: https://www.survio.com/survey/d/T0A9K8A9G9B3I9Z4H. Formulář ve formátu DOC. Zájemci o případnou prohlídku areálu se mohou obrátit na vedoucího majetkoprávního odboru Mgr. Přemysla Šťovíčka (tel. 777 736 336).


Dokumenty ke stažení:

Multifunkční vzdělávací centru - čistopis - 17 MB

Střední škola umělecko – průmyslová - čistopis - 52 MB

Hlavní administrativní budova - čistopis - 10 MB

Investiční záměr DDM Duha a Centrum rozvoje PERLA

Archiv dokumentů:

Dům dětí a mládeže - čistopis - 10 MB

Centrum rozvoje - čistopis - 30 MB


Pro média

Více informací poskytne starosta města Petr Hájek (tel. 777 736 337)  

http://www.ustinadorlici.cz/files/20160222180213_tz-perla-01-220216.pdf

http://oik.cz/2016/02/hejtman-jednal-s-vedenim-mesta-o-investicich-do-arealu-perly/

http://orlicky.denik.cz/zpravy_region/perla-je-pro-usti-vyzva-hlasi-starosta-financne-pomuze-kraj-20160224.html

https://www.youtube.com/watch?v=pQvcl3iiSw0&feature=youtu.be

Tisková zpráva města ze dne 14. 1. 2015

Tisková zpráva - Perla v Ústí nad Orlicí má svoji vizi (17. 6. 2015)