Slavnostní vítání nově narozených občánků města Ústí nad Orlicí

Vážení rodiče, 

v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, Vám nemohou být bez Vašeho předchozího souhlasu zasílány pozvánky na vítání občánků. Pokud budete mít zájem zúčastnit se obřadu, prosíme Vás, abyste vyplnili níže přiložený formulář a odevzdali jej na podatelně MěÚ Ústí nad Orlicí nebo jej zaslali na adresu:

MěÚ Ústí nad Orlicí - DSS

Správní oddělení – matrika

Sychrova 16

562 24 Ústí nad Orlicí 

Vítání se mohou zúčastnit pouze děti, které mají trvalý pobyt v Ústí nad Orlicí.

O termínu a konkrétním čase konání budou rodiče, kteří své dítě k vítání nahlásili, informováni prostřednictvím pozvánky, která jim bude zaslána na jimi uvedenou adresu.

V případě dotazů můžete kontaktovat matriku na tel. 465 514 231.

Formulář - Přihlášky na vítání občánků