Obecné informace

Rada města

Rada města je výkonným orgánem města v oblasti samostatné působnosti. Ze své činnosti je odpovědna zastupitelstvu města. V oblasti přenesené působnosti je jí svěřeno vydávání nařízení.

Počet členů rady města je vždy lichý nejméně 5 a nejvýše 11 členů. V rámci stanoveného rozmezí je určen i počet členů Rady města Ústí nad Orlicí, který činí 9 členů. 

Rada města se schází ke svým schůzím podle potřeby, obvykle jedenkrát za týden nebo za dva týdny. Jednání rady města jsou neveřejná. 

Termíny zasedání rady v roce 2017:

9.1., 16.1., 23.1., 6.2., 27.2., 13.3., 20.3., 27.3. (VH TEPVOS/KTV), 3.4., 24.4., 15.5., 22.5., 29.5., 12.6., 19.6. (RM/VH TEPVOS), 17.7., 7.8., 28.8., 11.9., 25.9., 2.10. (VH TEPVOS/KTV), 9.10., 23.10., 6.11., 13.11., 27.11., 4.12., 18.12. (RM/VH TEPVOS)

Radu města Ústí nad Orlicí tvoří:

Petr Hájek Starosta

Preclík Jiří Místostarosta

Ing. Michal Kokula Neuvolněný místostarosta


Matouš Pořický Neuvolněný místostarosta