CZ
EN
DE
Vyhledání:
Aktuálně

Odbor právní a obecního živnostenského úřadu


Mgr. Rada Marian - Vedoucí odboru
Email: rada@muuo.cz
Telefon: 465 514 274, 777 736 326
Budova: B
Číslo dveří: 302
Mgr. Rada Marian
Pracovní náplň: Řízení odboru
Borovcová Alena , DiS. - Odborná referentka
Email: borovcova@muuo.cz
Telefon: 465 514 358, 730 526 879
Budova: B
Číslo dveří: 301
Pracovní náplň: Registr živnostenského podnikání, evidence zemědělských podnikatelů, CzechPoint
Ing. Kužílková Iva - Odborná referentka
Email: kuzilkova@muuo.cz
Telefon: 465 514 311, 736 516 264
Budova: B
Číslo dveří: 301
Pracovní náplň: Registr živnostenského podnikání, evidence zemědělských podnikatelů, CzechPoint
Nováková Zdeňka - Odborná referentka
Email: novakova@muuo.cz
Telefon: 465 514 323, 736 516 265
Budova: B
Číslo dveří: 303
Pracovní náplň: Vymáhání pohledávek, vzdělávání zaměstnanců
Rejentová Jana - Odborná referentka
Email: rejento@muuo.cz
Telefon: 465 514 312, 777 736 568
Budova: B
Číslo dveří: 301
Pracovní náplň: Registr živnostenského podnikání, evidence zemědělských podnikatelů, CzechPoint

Obecní živnostenský úřad

Provozní doba - každý pracovní den nepřetržitě

      

Pondělí          8:00 - 17:00
Úterý 8:00 - 15:00
Středa 8:00 - 17:00
Čtvrtek 8:00 - 15:00
Pátek 8:00 - 14:30

 

 

Odbor právní a obecního živnostenského úřadu 

  

V oblasti samostatné působnosti:

 • zabezpečuje přípravu právních předpisů města po legislativní i obsahové stránce,
 • vede evidenci právních a vnitřních předpisů města (např. obecně závazných vyhlášek, nařízení, směrnic),
 • provádí právní konzultace pro orgány města a organizační jednotky úřadu,
 • zastupuje město před soudy,
 • zabezpečuje právní vymáhání pohledávek města,
 • zpracovává výroční zprávu o poskytnutí informací podle zákona o svobodném přístupu k informacím,
 • organizačně zajišťuje odborné vzdělávání zaměstnanců města,
 • zabezpečuje plnění úkolů města jako zaměstnavatele na úseku bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.

 

V oblasti přenesené působnosti:

  • je provozovatelem živnostenského rejstříku podle zákona o živnostenském podnikání,
  • rozhoduje podle zákona o živnostenském podnikání,
  • plní úkoly kontaktního a informačního místa pro podnikající fyzické a právnické osoby podle zákona o živnostenském podnikání,
  • provádí kontroly podle zákona o živnostenském podnikání, podle zákona o ochraně spotřebitele a podle zákona o spotřebních daních,
  • vede evidenci zemědělských podnikatelů podle zákona o zemědělství,
  • rozhoduje podle zákona o zemědělství,
  • plní úkoly kontaktního místa veřejné správy CzechPoint, provádí autorizovanou konverzi dokumentů, vede agendu informačního systému datových schránek, vydává na požádání ověřené výstupy z informačních systémů veřejné správy podle zákona o informačních systémech veřejné správy, a to výpisy z následujících rejstříků:
   - Živnostenský rejstřík
   - Rejstřík trestů
   - Obchodní rejstřík
   - Katastr nemovitostí
   - Insolvenční rejstřík
   - Informační systém odpadového hospodářství (Registr účastníků provozu modulu autovraků)
   - Informační systém o veřejných zakázkách (Seznam kvalifikovaných dodavatelů)
   - Centrální registr řidičů (Bodové hodnocení řidiče)

 

SPOTŘEBITELSKÝ OMBUDSMAN

S cílem napomoci spotřebitelům, zejména seniorům, poškozeným praktikami některých prodejců při uzavírání spotřebitelských smluv mimo prostory obvyklé pro jejich podnikání v rámci hromadně organizovaných prodejních nebo nabídkových akcí, často realizovaných formou prodejních zájezdů, byla na 227 živnostenských úřadech v České republice zřízena činnost tzv. SPOTŘEBITELSKÉHO OMBUDSMANA.

Tuto činnost zajišťuje z pověření Ministerstva průmyslu a obchodu také Obecní živnostenský úřad v Ústí nad Orlicí, konkrétně odbor právní a obecního živnostenského úřadu Městského úřadu Ústí nad Orlicí, který sídlí v budově čp. 7 na Mírovém náměstí v Ústí nad Orlicí, v 2. poschodí.

Se spotřebitelem, který se na úřad obrátí se stížností na spotřebitelskou smlouvu, bude sepsán protokol – spotřebitelský záznam - a spotřebitel bude informován o možnostech dalšího postupu.

Spotřebitel se může obrátit i přímo na kteroukoli spotřebitelskou organizaci, která bude nápomocna řešení jeho problému (seznam těchto organizací je na internetových stránkách Ministerstva průmyslu a obchodu).

Bližší informace spotřebitelé naleznou na internetových stránkách Ministerstva průmyslu a obchodu (www.mpo.cz) pod záložkou „ochrana spotřebitele“ v odkazu „spotřebitelský ombudsman“.

 

 

Krizové řízení
Informační centrum

Informační centrum

Chcete být informováni o dění ve Vašem městě na svůj email?
Registrujte svoji emailovou adresu a my Vám budeme novinky zasílat.
Kalendář akcí
Obecné informace

Čtvrtek 25. 8. 2016
Svátek má Radim

Mapa

Město Ústí nad Orlicí
kraj: Pardubický
okres: Ústí nad Orlicí
katastr. výměra: 36,36 km2
počet obyvatel:
14 395 (31. 12. 2015)
starosta: Petr Hájek

Web kamera