CZ
EN
DE
Vyhledání:
Aktuálně

Odbor dopravy, silničního hospodářství a správních agend


Ing. Klement Marcel - Vedoucí odboru
Email: klement@muuo.cz
Telefon: 465 514 340, 774 736 563
Budova: C
Číslo dveří: 3
Ing. Klement Marcel
Pracovní náplň: Řízení odboru
Bartoš Ivan - Odborný referent
Email: bartos@muuo.cz
Telefon: 465 514 530, 736 516 300
Budova: C
Číslo dveří: 7
Pracovní náplň: Technik, zkušební komisař, registr vozidel
Červinková Miluše - Odborná referentka
Email: cervinko@muuo.cz
Telefon: 465 514 531, 736 516 301
Budova: C
Číslo dveří: 6
Pracovní náplň: Registr vozidel
Dušková Kateřina - Odborná referentka
Email: duskova@muuo.cz
Telefon: 465 514 305, 736 516 305
Budova: B
Číslo dveří: 206
Pracovní náplň: Správní přestupky, občanské soužití, veřejný pořádek, majetek
Fiedler Petr - Odborný referent
Email: fiedler@muuo.cz
Telefon: 465 514 533, 736 516 302
Budova: C
Číslo dveří: 4
Pracovní náplň: Dovozy, zkušební komisař, registr vozidel
Slavíková Jitka - Odborná referentka
Email: slaviko@muuo.cz
Telefon: 465 514 525, 736 516 287
Budova: C
Číslo dveří: 2-přízemí
Pracovní náplň: Dopravní přestupky, body
Stieglitzová Jana - Odborná referentka
Email: stieglit@muuo.cz
Telefon: 465 514 527, 736 516 288
Budova: C
Číslo dveří: 4-přízemí
Pracovní náplň: Registr řidičů, body
Svobodová Marie - Odborná referentka
Email: svobodo@muuo.cz
Telefon: 465 514 532, 736 516 289
Budova: C
Číslo dveří: 5
Pracovní náplň: Registr vozidel
Stejskalová Ludmila - Odborná referentka
Email: stejskal@muuo.cz
Telefon: 465 514 526, 736 516 285
Budova: C
Číslo dveří: 4A-přízemí
Pracovní náplň: Dopravní přestupky.
Štěpánek Václav - Odborný referent
Email: stepanek@muuo.cz
Telefon: 465 514 524, 736 516 290
Budova: C
Číslo dveří: 1-přízem
Pracovní náplň: Dopravní přestupky
Vodstrčilová Milena - Odborná referentka
Email: vodstrci@muuo.cz
Telefon: 465 514 308, 736 516 291
Budova: B
Číslo dveří: 206
Pracovní náplň: Správní přestupky, občanské soužití, veřejný pořádek, majetek
Ing. Pirklová Marta - Oddělení správní - vedoucí oddělení
Email: pirklova@muuo.cz
Telefon: 465 514 346, 734 236 983
Budova: B
Číslo dveří: 204
Ing. Pirklová Marta
Pracovní náplň: Oddělení správní - řízení
Bartošová Miloslava - Oddělení správní - odborná referentka
Email: bartosov@muuo.cz
Telefon: 465 514 341, 736 516 274
Budova: B
Číslo dveří: 204
Pracovní náplň: Silniční hospodářství
Flídrová Milada - Oddělení správní - odborná referentka
Email: flidrova@muuo.cz
Telefon: 465 514 231, 736 516 292
Budova: B
Číslo dveří: 209
Pracovní náplň: Matrika
Flídrová Jana - Oddělení správní - odborná referentka
Email: flidrovaj@muuo.cz
Telefon: 465 514 303
Budova: B
Číslo dveří: 1
Pracovní náplň: Občanské průkazy
Ing. Jiruchová Jana - Oddělení správní - odborná referentka
Email: jiruchova@muuo.cz
Telefon: 465 514 230, 736 516 293
Budova: B
Číslo dveří: 210
Pracovní náplň: Matrika
Bc. Menzelová Helena - Oddělení správní - odborná referentka
Email: menzelova@muuo.cz
Telefon: 465 514 307, 739 380 554
Budova: B
Číslo dveří: 205
Pracovní náplň: Matrika
Smetanová Erika - Oddělení správní - odborná referentka
Email: smetano@muuo.cz
Telefon: 465 514 301
Budova: B
Číslo dveří: 1
Pracovní náplň: Evidence obyvatel
Štrupová Marcela Renáta - Oddělení správní - odborná referentka
Email: strupova@muuo.cz
Telefon: 465 514 304
Budova: B
Číslo dveří: 1
Pracovní náplň: Pasy

Odbor dopravy, silničního hospodářství a správních agend

V oblasti přenesené působnosti:

 • rozhoduje podle zákona o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel (např. vydávání registrace k provozování autoškoly, zkoušky žadatelů o řidičské oprávnění, osvědčení profesní způsobilosti řidiče) včetně výkonu státního odborného dozoru,
 • rozhoduje podle zákona o provozu na pozemních komunikacích (např. udělování a odnímání řidičských oprávnění, vedení registru řidičů, vydávání speciálních označení vozidel, stanovování místní a přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích), včetně projednávání přestupků proti bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích podle zvláštního právního předpisu,
 • zabezpečuje činnosti podle zákona č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně zákona o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla ve znění pozdějších předpisů (např. vedení registru vozidel, schvalování technické způsobilosti, přidělování registrační značky, dočasné vyřazování vozidel, trvalé vyřazování vozidel z registru vozidel, udělování oprávnění k provozování stanice měření emisí) a výkon státního odborného dozoru,
 • vykonává působnost dopravního úřadu pro taxislužbu,
 • rozhoduje podle zákona o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla (např. vyřazování vozidel z úředního rozhodnutí, ukládání pokut),
 • projednává a rozhoduje ve věcech přestupků na úseku občanského soužití, veřejného pořádku a majetku.

 V oblasti samostatné působnosti:

 • rozhoduje o uložení pokuty podle § 58 zákona o obcích.


Oddělení správní

Součástí odboru dopravy, silničního hospodářství a správních agend je oddělení správní, které zejména:

 • vykonává státní správu jako silniční správní úřad podle zákona o pozemních komunikacích včetně výkonu speciálního stavebního úřadu ve věci silnic II. třídy, III. třídy, místních komunikací a veřejně přístupných účelových komunikací,
 • zabezpečuje činnost matričního úřadu (např. vydává rodné listy, úmrtní listy, organizačně zajišťuje uzavírání sňatků, vede matriční knihy, přijímá doklady k uzavření manželství a žádosti o osvědčení o státním občanství ČR),
 • zajišťuje agendu občanských průkazů v souladu se zákonem o občanských průkazech (tj. přijímá žádosti o vydání občanských průkazů, vydává občanské průkazy, vede evidenci vydaných občanských průkazů),
 • zajišťuje agendu cestovních dokladů v souladu se zákonem o cestovních dokladech (tj. přijímá žádosti o vydání cestovních dokladů, vydává cestovní doklady, vede evidenci vydaných cestovních dokladů),
 • zajišťuje agendu evidence obyvatel podle zákona o evidenci obyvatel a rodných číslech (např. přihlašuje k trvalému pobytu, vede evidenci obyvatel), 

 

Zodpovídá: Marcel Klement Aktualizováno dne 17. 4. 2015
Krizové řízení
Informační centrum

Informační centrum

Chcete být informováni o dění ve Vašem městě na svůj email?
Registrujte svoji emailovou adresu a my Vám budeme novinky zasílat.
Kalendář akcí
Obecné informace

Pátek 26. 8. 2016
Svátek má Luděk

Mapa

Město Ústí nad Orlicí
kraj: Pardubický
okres: Ústí nad Orlicí
katastr. výměra: 36,36 km2
počet obyvatel:
14 395 (31. 12. 2015)
starosta: Petr Hájek

Web kamera