Úřední deska

Titulek Kategorie Dokument Zveřejněno od Zveřejněno do Autor
Oznámení zahájení územního řízení veřejná vyhláška - IE-12-2007619, Ústí n/O, ul. Korábova, KNN Veřejná vyhláška zde 12.12.2019 29.12.2019 Václav Beneš
VV - Oznámení o zahájení územního řízení - umístění stavby: Ústí nad Orlicí - Brandýs nad Orlicí Veřejná vyhláška zde 12.12.2019 28.12.2019 Petr Kalášek
VV - OOP stanovení přechodné úpravy provozu na silnici II/315 v úseku hranice obce Hrádek po křižovatku silnice II/315 a silnice III/36016 Veřejná vyhláška zde 07.12.2019 24.12.2019 Miloslava Bartošová
VV - Oznámení zahájení vodoprávního řízení - Brandýs nad Orlicí ul. Jiskrova - vodovod a kanalizace Veřejná vyhláška zde 05.12.2019 21.12.2019 Ing. Zdeňka Lindenthalová
VV oznámení veřejného projednání návrhu - Aktualizace č. 3 Zásad územního rozvoje Pardubického kraje a Vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území Veřejná vyhláška zde 04.12.2019 20.12.2019 Krajský úřad Pardubického kraje
VV - OOP stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích při běžné údržbě na sil. II. a III. třídy Veřejná vyhláška zde 05.12.2019 22.12.2019 Miloslava Bartošová
VV - OOP stanovení místní úpravy provozu na místních komunikacích ul. U Řeky v Ústí nad Orlicí - Hylváty a V Lukách v Ústí nad Orlicí Veřejná vyhláška zde 03.12.2019 20.12.2019 Miloslava Bartošová
VV OOP stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích - Brandýs nad Orlicí Veřejná vyhláška zde 28.11.2019 16.12.2019 Miloslava Bartošová
VV OOP stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích - ul. J.K.Tyla v Ústí nad Orlicí Veřejná vyhláška zde 28.11.2019 16.12.2019 Miloslava Bartošová
VV - OOP stanovení místní úpravy provozu na silnici III/3121 v obci Orlické Podhůří - Rozsocha a silnici III/3121 v obci Dolní Libchavy Veřejná vyhláška zde 26.11.2019 13.12.2019 Miloslava Bartošová