Výbory zastupitelstva

Finanční výbor

Zastupitelstvo města v souladu s § 84, odst. 2, písm. l) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů zřizuje finanční výbor, dle usnesení č. 12/2014-ZM, a jmenuje jeho předsedu, dle usnesení č. 14/2014-ZM, s účinností od 11.11.2014. Zastupitelstvo města volí další členy finančního výboru v níže uvedeném složení, dle usnesení č. 61/2014-ZM, s účinností od 15.12.2014. 

JUDr. Zdeněk Ešpandr, předseda

Ing. Jiří Štancl

Ing. Vladislav Fajt

Ing. Rudolf Jonák

Ing. Hana Brodská

RNDr. Pavel Kodytek

Ing. Martin Mejdr

Ing. Bohumír Glembek

Ing. Miroslav Stránský

Statut Finančního výboru 

Kontrolní výbor

Zastupitelstvo města v souladu s § 84, odst. 2, písm. l) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů zřizuje kontrolní výbor, dle usnesení č, 13/2014-ZM, a jmenuje jeho předsedu, dle usnesení č, 15/2014-ZM, s účinností od 11.11.2014. Zastupitelstvo města volí další členy kontrolního výboru v níže uvedeném složení, dle usnesení 62/2014-ZM, s účinností od 15.12.2014.  

Tomáš Teplý, předseda

Mgr. Martin Mačka

Bohumil Machačný

Jana Severová

Václav Pospíšil

MUDr. Tomáš Adámek

Mgr. Jiří Holubář

Statut Kontrolního výboru

Osadní výbor pro část města Knapovec, Dolní a Horní Houžovec

Zastupitelstvo města v souladu s § 117 odst.1 a § 120 odst.1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů zřizuje osadní výbor pro část města Knapovec, Dolní a Horní Houžovec, dle usnesení 16/2014-ZM, s účinností od 10.11.2014. 

Zastupitelstvo města zvolilo pod usnesením č. 63/2014 dne 15. 12. 2014 – ZM předsedu a členy: 

Ing. Zdeněk Bílý – předseda

Jiří Vacek

PhDr. Jana Staňková

Petr Zahradník

Petr Mikulecký

Hana Drobná

Ladislav Kubíček

Statut Osadních výborů

Osadní výbor pro část města Hylváty a Dukla

Zastupitelstvo města v souladu s § 117 odst.1 a § 120 odst.1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů zřizuje osadní výbor pro část města Hylváty a Dukla, dle usnesení 16/2014-ZM, s účinností od 10.11.2014. 

Zastupitelstvo města zvolilo pod usnesením č. 89/2015 dne 9. 2. 2015 – ZM předsedu a členy: 

Mgr. Pavel Svatoš – předseda

Mgr. Petr Lipenský

Iveta Pospíšilová Strnadová

Oldřich Kašpar

Jiřina Kulhavá

Statut Osadních výborů

Osadní výbor pro část města Kerhartice

Zastupitelstvo města v souladu s § 117 odst.1 a § 120 odst.1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů zřizuje osadní výbor pro část města Kerhartice, dle usnesení 16/2014-ZM, s účinností od 10.11.2014.

Zastupitelstvo města zvolilo pod usnesením č. 64/2014 dne 15. 12. 2014 – ZM předsedu a členy:

Daniel Rössler – předseda

Vladimír Král

Hana Hanusová

Jaroslav Harapát

Eva Faltysová

Ing. Vladislav Fajt

Eva Polakovičová

Statut Osadních výborů

Osadní výbor pro část města Černovír, Oldřichovice, Tichá Orlice a Václavov

Zastupitelstvo města v souladu s § 117 odst.1 a § 120 odst.1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů zřizuje osadní výbor pro část města Černovír, Oldřichovice, Tichá Orlice a Václavov, dle usnesení 16/2014-ZM, s účinností od 10.11.2014.

Zastupitelstvo města zvolilo pod usnesením č. 65/2014 dne 15. 12. 2014 – ZM předsedu a členy:

Matouš Pořický – předseda

Zuzana Mačátová

Mgr. Radka Vašková

František Beran

Monika Kulhánková

Pavel Felgr

Statut Osadních výborů