Přejít na obsah

Městská policie je jedním z orgánů obce. Základní úkoly, oprávnění a povinnosti stanoví zákon č. 553/1991 Sb., o obecní policii. Hlavním úkolem je zabezpečování místních záležitosti veřejného pořádku v rámci působnosti obce. Městská policie dále plní i jiné úkoly stanovené příslušnými zákony. 

  • přispívá k ochraně a bezpečnosti osob a majetku

  • dohlíží na dodržování pravidel občanského soužití

  • dohlíží na dodržování obecně závazných vyhlášek a nařízení obce

  • podílí se na dohledu na bezpečnost a plynulost provozu na pozemních komunikacích

  • podílí se na dodržování právních předpisů o ochraně veřejného pořádku a v rozsahu svých povinností a oprávnění činí opatření k jeho obnovení

  • podílí se na prevenci kriminality v obci

  • provádí dohled nad dodržováním čistoty na veřejných prostranstvích5 v obci

  • odhaluje přestupky, jejichž projednávání je v působnosti obce


Korespondenční adresa:

Městská policie

Kostelní 18

56201 Ústí nad Orlicí

Tel.: 465 514 265

 

Tísňová linka: 156

 

Fakturační adresa:

Město Ústí nad Orlicí

Sychrova 16

56224 Ústí nad Orlicí

IČ: 00279676

Datová schránka: bxcbwmg


Kontakty:


Ing. Bc. Martin Faltus, velitel městské policie,

Bohuslav Voleský, zástupce velitele,

Josef Blažek, strážník,

Petr Vodstrčil, strážník,

Jaroslav Šklíba, strážník,

Tomáš Janda,  

Zdeněk Zima Vepřek,  

Martina Žďárská, strážník,

Martin Kuchta, strážník,

Ondřej Doktor, strážník,

Bc. Jiřina Vacková, strážník,

Roman Fryč, strážník,

Bc. Milan Kalous, strážník,

Petr Janouch, strážník,

Josef Lešinger, strážník,

Jiří Horáček, strážník,