Přejít na obsah

Městská policie je jedním z orgánů obce. Základní úkoly, oprávnění a povinnosti stanoví zákon č. 553/1991 Sb., o obecní policii. Hlavním úkolem je zabezpečování místních záležitosti veřejného pořádku v rámci působnosti obce. Městská policie dále plní i jiné úkoly stanovené příslušnými zákony. 

  • přispívá k ochraně a bezpečnosti osob a majetku

  • dohlíží na dodržování pravidel občanského soužití

  • dohlíží na dodržování obecně závazných vyhlášek a nařízení obce

  • podílí se na dohledu na bezpečnost a plynulost provozu na pozemních komunikacích

  • podílí se na dodržování právních předpisů o ochraně veřejného pořádku a v rozsahu svých povinností a oprávnění činí opatření k jeho obnovení

  • podílí se na prevenci kriminality v obci

  • provádí dohled nad dodržováním čistoty na veřejných prostranstvích v obci

  • odhaluje přestupky, jejichž projednávání je v působnosti obce


Korespondenční adresa:

Městská policie

Kostelní 18

56201 Ústí nad Orlicí

Tel.: 465 514 265

 

Tísňová linka: 156

 

Fakturační adresa:

Město Ústí nad Orlicí

Sychrova 16

56224 Ústí nad Orlicí

IČ: 00279676

Datová schránka: bxcbwmg


Kontakty:

Bc. Kalous Milan, velitel, kalous@muuo.cz

Voleský Bohuslav, zástupce velitele, volesky@muuo.cz

Bc. Vacková Jiřina, zástupce velitele, prevence kriminality,  vackova@muuo.cz

Blažek Josef, strážník, blazek@muuo.cz

Doktor Ondřej, strážník, doktor@muuo.cz

Fialová Eva, strážník, fialova@muuo.cz

Fryč Roman, strážník, fryc@muuo.cz

Horáček Jiří, strážník, horacek@muuo.cz

Janda Tomáš, strážník, janda@muuo.cz

Janouch Petr, strážník, janouch@muuo.cz

Kubík Ladislav, strážník, kubik@muuo.cz

Lešinger Josef, strážník, lesinger@muuo.cz

Kuchta Martin, strážník, kuchta@muuo.cz

Šklíba Jaroslav, strážník, skliba@muuo.cz

Vodstrčil Petr, strážník, vodstrcil@muuo.cz 

Zima Vepřek Zdeněk, strážník, veprek@muuo.cz 

Žďárská Martina, strážník, zdarska@muuo.cz