Přejít na obsah

Městská policie je jedním z orgánů obce. Základní úkoly, oprávnění a povinnosti stanoví zákon č. 553/1991 Sb., o obecní policii. Hlavním úkolem je zabezpečování místních záležitosti veřejného pořádku v rámci působnosti obce. Městská policie dále plní i jiné úkoly stanovené příslušnými zákony. 

  • přispívá k ochraně a bezpečnosti osob a majetku

  • dohlíží na dodržování pravidel občanského soužití

  • dohlíží na dodržování obecně závazných vyhlášek a nařízení obce

  • podílí se na dohledu na bezpečnost a plynulost provozu na pozemních komunikacích

  • podílí se na dodržování právních předpisů o ochraně veřejného pořádku a v rozsahu svých povinností a oprávnění činí opatření k jeho obnovení

  • podílí se na prevenci kriminality v obci

  • provádí dohled nad dodržováním čistoty na veřejných prostranstvích5 v obci

  • odhaluje přestupky, jejichž projednávání je v působnosti obce


Korespondenční adresa:

Městská policie

Kostelní 18

56201 Ústí nad Orlicí

Tel.: 465 514 265

 

Tísňová linka: 156

 

Fakturační adresa:

Město Ústí nad Orlicí

Sychrova 16

56224 Ústí nad Orlicí

IČ: 00279676

Datová schránka: bxcbwmg


Kontakty:


Ing. Bc. Martin Faltus, velitel městské policie, faltus@muuo.cz

Bohuslav Voleský, zástupce velitele, volesky@muuo.cz

Josef Blažek, strážník, blazek@muuo.cz

Petr Vodstrčil, strážník, vodstrcil@muuo.cz

Jaroslav Šklíba, strážník, skliba@muuo.cz

Tomáš Janda, janda@muuo.cz 

Zdeněk Zima Vepřek, veprek@muuo.cz 

Martina Žďárská, strážník, zdarska@muuo.cz

Martin Kuchta, strážník, kuchta@muuo.cz

Ondřej Doktor, strážník, doktor@muuo.cz

Bc. Jiřina Vacková, strážník, vackova@muuo.cz

Roman Fryč, strážník, fryc@muuo.cz

Bc. Milan Kalous, strážník, kalous@muuo.cz

Petr Janouch, strážník, janouch@muuo.cz

Josef Lešinger, strážník, lesinger@muuo.cz

Jiří Horáček, strážník, horacek@muuo.cz