Úřední deska

Titulek Kategorie Dokument Zveřejněno od Zveřejněno do Autor
Záměr pachtu p.p.č. 554/1 v obci Ústí nad Orlicí a k.ú. Oldřichovice u Ústí nad Orlicí Záměr zde 20.02.2019 31.03.2019
Přehled usnesení 11. schůze Rady města Ústí nad Orlicí konané dne 18.2.2019 Ostatní zde 20.02.2019 07.03.2019 Bc. Karina Habrová
Dražební vyhláška 050 EX 3664/15-271 Ostatní zde 19.02.2019 17.04.2019 Exekutorský úřad Havlíčkův Brod
Prodej movitého majetku formou akuce prostřednictvím elektronického aukčního systému Ostatní zde 20.02.2019 13.03.2019 ÚZSVM Hradec Králové
VV - OOP návrh na stanovení místní úpravy provozu na silnici II/360 v Dolní Dobrouči Veřejná vyhláška zde 15.02.2019 03.03.2019 Miloslava Bartošová
Výroční zpráva za rok 2018 v oblasti poskytování informací Ostatní zde 14.02.2019 31.03.2019 Zdeňka Nováková
VV - Územní rozhdonutí o umístění stavby "Ústí nad orlicí, Oldřichovice, par.č.765-knn" Veřejná vyhláška zde 13.02.2019 28.02.2019 Václav Beneš
Přehled usnesení z 3. zasedání Zastupitelstva města Ústí nad Orlicí ze dne 11.2.2019 Ostatní zde 13.02.2019 28.02.2019 Bc. Karina Habrová
Nález - pořadové číslo: 1K/2019 (4 ks klíčů na kroužku) Ostatní zde 07.02.2019 10.03.2019 Jitka Urbanová
VV - OOP návrh stanovení místní úpravy provozu: veřejně účelové komunikace do Knapovce UK1 v obci Dlouhá Třebová Veřejná vyhláška zde 06.02.2019 22.02.2019 Miloslava Bartošová