Úřední deska

Titulek Kategorie Dokument Zveřejněno od Zveřejněno do Autor
VV - OOP stanovení místní úpravy provozu na sil. III/3121 Orlické Podůří Veřejná vyhláška zde 19.04.2019 06.05.2019 Miloslava Bartošová
Sdělení - seznámení s podklady rozhodnutí stavby NPK, a.s., centrální příjem v Orlicko-ústecké nemocnici Ostatní zde 18.04.2019 06.05.2019 Ing. Ivana Bernaťáková
Oznámení o podaném návrhu veřejnoprávní smlouvy - st.p.č. 311/2 v k.ú. Hnátnice Ostatní zde 17.04.2019 26.04.2019 Ing. Ivana Bernaťáková
Přehled usnesení 4. zastupitelstva mědta Ústí nad Orlicí Ostatní zde 16.04.2019 01.05.2019 Bc. Gabriela Krátká
VV - OOP místní úpravu provozu na veřejně účelové komunikaci - parkovišti p.p.č. 2067/2 u firmy RC AKTIVA čp. 897 v obci Ústí nad Orlicí Veřejná vyhláška zde 15.04.2019 02.05.2019 Miloslava Bartošová
Rozpočtová opatření č. 12 - 38 k rozpočtu města na rok 2019 Oznámení zde 14.04.2019 31.03.2020 Ing. Petra Brejšová
Záměr prodeje části p.p.č.2563/2 v k.ú. Ústí nad Orlicí Záměr zde 15.04.2019 01.06.2019 Eva Polakovičová
Výběrové řízení č. 5/2019 (referent/ka odboru dopravy, silničního hospodářství a správních agend MěÚ) Ostatní zde 12.04.2019 16.05.2019 Bc. Jana Broulíková
Záměr uzavření souhlasného prohlášení o uznání vlast.práva k části p.p.č. 2367/1 ÚnO Záměr zde 12.04.2019 01.06.2019 Eva Polakovičová
Nález č. 8/2019 Ostatní zde 12.04.2019 16.05.2019 Jitka Urbanová