Úřední deska

Titulek Kategorie Dokument Zveřejněno od Zveřejněno do Autor
Přehled usnesení 40. schůze Rady města Ústí nad Orlicí VH Tepvos ze dne 11. 12. 2019 Ostatní zde 13.12.2019 29.12.2019 Bc. Gabriela Krátká
VV - Opatření obecné povahy - změna Ostatní zde 12.12.2019 13.01.2020 Ministerstvo zemědělství
Oznámení zahájení územního řízení veřejná vyhláška - IE-12-2007619, Ústí n/O, ul. Korábova, KNN Veřejná vyhláška zde 12.12.2019 29.12.2019 Václav Beneš
Obecně závazná vyhláška města Ústí nad Orlicí č. 3/2019 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Oznámení zde 12.12.2019 01.02.2020 Zdeňka Nováková
Obecně závazná vyhláška města Ústí nad Orlicí č. 5/2019 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství Oznámení zde 12.12.2019 01.02.2020 Zdeňka Nováková
Obecně závazná vyhláška města Ústí nad Orlicí č. 4/2019 o místním poplatku ze psů Oznámení zde 12.12.2019 01.02.2020 Zdeňka Nováková
Pravidla rozpočtového provizoria pro období před schválením rozpočtu na rok 2020 Oznámení zde 11.12.2019 01.04.2020 Ing. Petra Brejšová
Rozpočtová opatření č. 197 - 239 k rozpočtu města na rok 2019 Oznámení zde 11.12.2019 01.04.2020 Ing. Petra Brejšová
Dražební vyhláška o provedení elektronické dražby nemovité věci (139EX08725/13) Ostatní zde 11.12.2019 30.01.2020 Exekutorský úřad Šumperk
VV - Oznámení o zahájení územního řízení - umístění stavby: Ústí nad Orlicí - Brandýs nad Orlicí Veřejná vyhláška zde 12.12.2019 28.12.2019 Petr Kalášek