Přejít na obsah

Úřední deska

Titulek Kategorie Dokument Zveřejněno od Zveřejněno do Autor
Přehled usnesení ze 126. schůze Rady města Ústí nad Orlicí ze dne 23. 5. 2022 Usnesení zde 23.05.2022 08.06.2022 Bc. Gabriela Krátká
Záměr pronájmu části p.p.č. 98/4 v katastrálním území Kerhartice nad Orlicí Záměr zde 23.05.2022 19.06.2022 Bc. Jana Kolomá
VV - OOP stanovení přechodné úpravy provozu na ul. Smetanova v Ústí nad Orlicí - Soutěž mladých zdravotníků pro Pardubický a Královehradecký kraj Veřejná vyhláška zde 19.05.2022 04.06.2022 Bc. Jan Gregar
Oznámení o plánované odstávce elektrické energie - ul. Mlýnská č.p. 280, Ústí nad Orlicí Odstávky zde 19.05.2022 10.06.2022 ČEZ Distribuce, a.s.
VV - OOP stanovení přechodné úpravy provozu na sil. III/3123 v obci Brandýs nad Orlicí Veřejná vyhláška zde 18.05.2022 03.06.2022 Bc. Jan Gregar
VV - Oznámení o zahájení územního řízení o umístění stavby - "SEK Ústí nad Orlicí NAKIT" Oznámení zde 18.05.2022 03.06.2022 Marie Tóthová
VV - OOP stanovení přechodné úpravy provozu z důvodu konání závodu "Ústecká 21" na Andrlův Chlum v Ústí nad Orlicí Veřejná vyhláška zde 18.05.2022 03.06.2022 Bc. Jan Gregar
VV - OOP stanovení rozsahu záplavového území drobného vodního toku Libchavský potok Veřejná vyhláška zde 18.05.2022 02.06.2022 Božena Kubešová
Oznámení o vyhlášení právního předpisu - tržní řád Oznámení zde 18.05.2022 30.06.2022 Zdeňka Nováková
Záměr pronájmu prostor určených k podnikání v budově č.p. 470, která je součástí p.p.č.st. 3111, vše v Ústí nad Orlicí Záměr zde 17.05.2022 01.06.2022 Bc. Alena Hudečková