Přejít na obsah

Město Ústí nad Orlicí uděluje následující ocenění:

  • Cena města Ústí nad Orlicí – ocenění uděluje Zastupitelstvo města Ústí nad Orlicí za dlouhodobý přínos pro město Ústí nad Orlicí, za celoživotní dílo apod.
  • Cena starosty města Ústí nad Orlicí - ocenění je udělováno starostou města Ústí nad Orlicí za úspěšnou a záslužnou činnost ve prospěch města
  • Počin roku - ocenění uděluje Rada města Ústí nad Orlicí za činnost nebo dílo, které významně obohatily některou oblast či více oblastí veřejného života a přispěly tak k posílení dobrého jména města Ústí nad Orlicí v uplynulém roce
  • Čestné občanství města Ústí nad Orlicí – ocenění uděluje Zastupitelstvo města Ústí nad Orlicí jako nejvyšší osobní vyznamenání udílené městem Ústí nad Orlicí

Statut pro udělení Ceny města Ústí nad Orlicí, Počinu roku a Ceny starosty města Ústí nad Orlicí
Statut pro udělování čestného občanství města
Formulář návrhu udělení Ceny města Ústí nad Orlicí a Počinu roku (PDF)
Formulář návrhu udělení Ceny města Ústí nad Orlicí a Počinu roku (DOC)

Ocenění udělená městem v roce 2020

Ocenění udělená městem v roce 2019

Ocenění udělená městem v roce 2018

Ocenění udělená městem v roce 2017

Ocenění udělená městem v roce 2016

Ocenění udělená městem v roce 2015

Ocenění udělená městem v roce 2014

Ocenění udělená městem v roce 2013

Ocenění udělená městem v roce 2012

Ocenění udělená městem v roce 2011

Ocenění udělená městem v roce 2010

Ocenění udělená městem v roce 2009

Ocenění udělená městem v roce 2008

Ocenění udělená městem v roce 2007

Ocenění udělená městem v roce 2006

Ocenění udělená městem v roce 2005

Ocenění udělená městem v roce 2004

Ocenění udělená městem v roce 2003