Přejít na obsah

Město Ústí nad Orlicí uděluje následující ocenění:

  • Cena města Ústí nad Orlicí – ocenění uděluje Zastupitelstvo města Ústí nad Orlicí za zvlášť významnou nebo dlouhodobou činnost ve prospěch města, za celoživotní dílo, humanitární čin, donátorství apod.
  • Cena starosty města Ústí nad Orlicí - ocenění je udělováno starostou města Ústí nad Orlicí za úspěšnou a záslužnou činnost ve prospěch města.
  • Počin roku - ocenění uděluje Zastupitelstvo města Ústí nad Orlicí za činnost nebo dílo, které významně obohatily některou oblast či více oblastí veřejného života a přispěly tak k posílení dobrého jména města Ústí nad Orlicí v uplynulém roce. Ocenění Počin roku se uděluje například v následujících oblastech: hospodářský a technický rozvoj, přírodní a společenské vědy, architektura a urbanismus, výtvarné umění, hudba, literární činnost, dramatické umění, žurnalistika, sport, výchova a vzdělávání, sociální služby a zdravotnictví či za vynikající studijní úspěch.
  • Čestné občanství města Ústí nad Orlicí – ocenění uděluje Zastupitelstvo města Ústí nad Orlicí jako výraz ocenění mimořádných zásluh o město Ústí nad Orlicí či  jako zvláštní projev úcty. Jde o nejvyšší osobní vyznamenání udílené městem Ústí nad Orlicí.

Úplné informace o udílení jednotlivých cen, podávání, zpracovávání a schvalování nominací i předávání jednotlivých ocenění jsou uvedeny v příslušných statutech: 
 
 
 
Formuláře pro nominace: 
 

Videogalerie medailonků oceněných cenou města, starosty města a čestným občanstvím naleznete ZDE. (autor Jiří Kočí) 


Ocenění udělená městem v roce 2023

Ocenění udělená městem v roce 2022

Ocenění udělená městem v roce 2021

Ocenění udělená městem v roce 2020

Ocenění udělená městem v roce 2019

Ocenění udělená městem v roce 2018

Ocenění udělená městem v roce 2017

Ocenění udělená městem v roce 2016

Ocenění udělená městem v roce 2015

Ocenění udělená městem v roce 2014

Ocenění udělená městem v roce 2013

Ocenění udělená městem v roce 2012

Ocenění udělená městem v roce 2011

Ocenění udělená městem v roce 2010

Ocenění udělená městem v roce 2009

Ocenění udělená městem v roce 2008

Ocenění udělená městem v roce 2007

Ocenění udělená městem v roce 2006

Ocenění udělená městem v roce 2005

Ocenění udělená městem v roce 2004

Ocenění udělená městem v roce 2003