Přejít na obsah

Životní situace je souhrnný popis praktických návodů na řešení některých Vašich problémů prostřednictvím našeho městského úřadu. Po jejich přečtení se dozvíte kam a za kým zajít a co budete pro vyřízení své záležitosti potřebovat.

Odbor dopravy, silničního hospodářství a správních agend - řidičské průkazy 

Odbor dopravy, silničního hospodářství a správních agend - registr vozidel

Odbor dopravy, silničního hospodářství a správních agend - matrika

Odbor dopravy, silničního hospodářství a správních agend - silniční hospodářství

Odbor dopravy, silničního hospodářství a správních agend - matrika

Odbor dopravy, silničního hospodářství a správních agend - evidence obyvatel

Odbor dopravy, silničního hospodářství a správních agend - občanské průkazy a pasy

Odbor sociálních služeb

Odbor sociálních služeb - OSPOD

Odbor kancelář tajemníka

Odbor právní a obecního živnostenského úřadu

Odbor správy majetku města

Stavební úřad

Odbor školství, kultury, sportu, cestovního ruchu a propagace

Odbor životního prostředí - ZPF

Odbor životního prostředí - odpady

Odbor životního prostředí - vodní hospodářství