Přejít na obsah
Arrow
Arrow
PlayPause
Slider

Archivuj

 • PO SEDMNÁCTÉ BĚŽELI NA DLOUHOU TRAŤ PO SEDMNÁCTÉ BĚŽELI NA DLOUHOU TRAŤ

  Taneční sdružení Eva a soubor C-Dance Evy Veverkové uspořádali v sobotu 26. listopadu, v Malé scéně, tradiční celovečerní program BĚH NA DLOUHOU TRAŤ. Akce se letos konala coby pocta Evě Štanclové, matce zakladatelky souboru C-Dance Evy Veverkové. Na programu večera bylo celkem 10 choreografií doplněných bubenickým vystoupením.

  26. lis 2022
 • POŘÁDALI ZÁVODY V GYMANSTICKÉM DVOJBOJI POŘÁDALI ZÁVODY V GYMANSTICKÉM DVOJBOJI

  Klub sportovní gymnastiky Ústí nad Orlicí připravil na poslední listopadovou sobotu 8. ročník závodu v gymnastickém dvojboji s vloženým závodem ve šplhu. Závodů se účastnily mladé gymnastiky z domácího oddílu a dále z oddílů z Náchoda, Rybitví a Poličky. Závody, které si nenechalo ujít mnoho diváků převážně z řad rodičů, se poprvé konaly v tělocvičně Domu dětí a mládeže DUHA. Více informací o oddílu gymnastiky naleznete na tomto webu: http://www.sport-gym.estranky.cz/

  26. lis 2022
 • BETLÉMY Z NAŠICH DOMÁCNOSTÍ NA FAŘE BETLÉMY Z NAŠICH DOMÁCNOSTÍ NA FAŘE

  Do nedělní 17 hodiny můžete na faře Římskokatolické farnosti navštívit druhý ročník netradiční výstavy betlémů nazvanou BETLÉMY Z NAŠICH DOMÁCNOSTÍ. Vystavujícími jsou členové jednoty OREL, kteří tak návštěvníky nechávají nahlédnout do svých rodinných vánočních tradic. K vidění je zde celkem 7 desítek betlémů všeho druhu a materiálů. Mezi materiály nechybí dřevo, papír, látka, keramika, cín nebo vosk. Zajímavostí je také betlém z figurek igráčků nebo dřevěný vylamovací minibetlém s motivem našeho kostela. Výstava je otevřena ještě v neděli od 9:30 do 12 hodin a od 13 do 17 hodin.

  26. lis 2022
 • MĚSTSKÉ ČÁSTI ROZVÍTILY VÁNOČNÍ STROMY MĚSTSKÉ ČÁSTI ROZVÍTILY VÁNOČNÍ STROMY

  S blížícím se adventním časem se v městských částech Černovír, Kerhartice a Knapovec rozsvítily vánoční stromy. První vánoční smrk rozsvítili již ve čtvrtek 26. listopadu v Černovíru, kde připravili průvod andílků vesnicí a program pro děti přímo u vánočního stromu. V pátek 25. listopadu v podvečer pak za hudebního doprovodu dětí z místní školky rozsvítil strom v Knapovci. Svého vánočního stromu se v pátek dočkali také v Kerharticích, kde při jeho rozsvěcení zazpívala místní škola a program doplnila efektní ohňová show. Všechny městské části navštívil také starosta města Petr Hájek, který v doprovodu místostarosty Jiřího Preclíka popřál všem klidné Vánoce. Na Mírovém náměstí proběhne zahájení adventu a slavnostní rozsvícení vánočního stromu a výzdoby ve městě v neděli 27.11.. V 15 hodin začne vánoční jarmark spolků a příspěvkových organizací města doprovázený adventním koncertem DPS Čtyřlístek. V 17 hodin bude rozsvícen vánoční strom a vystoupí Tomáš Kočko & Orchestr.

  25. lis 2022
 • POSLEDNÍ ROZLOUČENÍ S JIŘÍM ČEPELKOU POSLEDNÍ ROZLOUČENÍ S JIŘÍM ČEPELKOU

  Ve čtvrtek 24. listopadu 2022 se v evangelickém kostele v Letohradě uskutečnilo poslední rozloučení s bývalým starostou našeho města a poslancem parlamentu, Jiřím Čepelkou, který zemřel ve středu 16. listopadu 2022 ve věku 69 let. Posledního rozloučení se kromě rodiny účastnila také řada spolupracovníků a přátel. Ústí nad Orlicí zde zastupoval starosta Petr Hájek společně s místostarosty Jiřím Preclíkem a Pavlem Svatošem. Jiří Čepelka se narodil v Ústí nad Orlicí v roce 1953, v zastupitelstvu města působil od roku 1994 až do září 2022. V letech 1998 až 2006 vykonával funkci starosty našeho města. Následně působil jako místostarosta. V letech 2006 až 2010 byl Jiří Čepelka poslancem Poslanecké sněmovny PČR a působil také v zastupitelstvu Pardubického kraje. Jiří Čepelka bude pochován na městském hřbitově v Ústí nad Orlicí. Čest jeho památce.

  24. lis 2022
 • OMEZENÍ PROVOZU MĚÚ 25. LISTOPADU OMEZENÍ PROVOZU MĚÚ 25. LISTOPADU

  Z důvodu havárie budou v pátek 25. listopadu mimo provoz agendy řidických průkazů, registr a evidence vozidel, dopravní přestupky a omezeno bude také pracoviště odboru sociálních služeb, vše v lokalitě Dělnická 1405. Omlouváme se za komplikace. 

  24. lis 2022
 • PREVENTIVNÍ AKCE UPOZORNILA NA RYCHLOU JÍZDU PREVENTIVNÍ AKCE UPOZORNILA NA RYCHLOU JÍZDU

  Město Ústí nad Orlicí ve spolupráci s Besipem pro Pardubický kraj a Policií ČR připravilo druhý běh besedy pro studenty ústeckých středních škol s názvem ZPOMAL, DOKUD NENÍ SKUTEČNĚ POZDĚ. Beseda byla zaměřená hlavně na rychlou jízdu a nehodovost mladých řidičů. V rámci dvou hodinového programu se studenti gymnázia dozvěděli, jaké faktory ovlivňují nehodovost, proč jezdí 86 procent z nás pravidelně nepřiměřenou rychlostí nebo co znamená název dokumentu 13 MINUT, tedy ušetřený čas na trase Praha – Brno při nedodržování povolené rychlosti. Tato preventivní akce vychází z akčního plánu Komise prevence kriminality pro rok 2022 a je financována z rozpočtu města Ústí nad Orlicí. Více informací o projektu 13 MINUT naleznete na webu https://www.13minut.cz/.

  24. lis 2022
 • UZAVÍRKA TVARDKOVY ULICE 28.11. – 2.12. UZAVÍRKA TVARDKOVY ULICE 28.11. – 2.12.

  Upozorňujeme na úplnou uzavírku komunikace v ulici Tvardkova v Ústí nad Orlicí, v úseku u křižovatky s ul. J. a J. Kovářů v termínu od 28. 11. 2022 do 02. 12. 2022. Objízdná trasa je obousměrná - ul. Čs. armády, Smetanova, Dělnická, Tvardkova. 

  23. lis 2022
 • SETKALA SE VEDENÍ ÚSTECKÉ A TŘEBOVSKÉ RADNICE SETKALA SE VEDENÍ ÚSTECKÉ A TŘEBOVSKÉ RADNICE

  Ve středu 23. listopadu se uskutečnilo první setkání vedení našeho města v čele se starostou Petrem Hájkem a vedení sousední České Třebové v čele s novým starostou Zdeňkem Řehákem. Setkání se uskutečnilo na radnici, kde se zástupci obou měst bavili o řadě společných témat po podzimních komunálních volbách. Konkrétně se diskutovalo o rozpočtech obou měst pro rok 2023, plánovaných investičních akcích, dopravě, školství, ale také o sociálních službách nebo péči o seniory. Kromě starostů obou měst se setkání účastnily také nové českotřebovské místostarostky Zuzana Nejedlá a Petra Válková. Ústí nad Orlicí zastupovali místostarostové Jiří Preclík, Pavel Svatoš a Matouš Pořický.

  23. lis 2022
 • POŽEHNALI NOVÉ PRŮČELÍ KOSTELA POŽEHNALI NOVÉ PRŮČELÍ KOSTELA

  Slavnostní žehnání zrekonstruovaného průčelí kostela Nanebevzetí Panny Marie v Ústí nad Orlicí se uskutečnilo v úterý 22. listopadu. Žehnání se ujal P. Jan Pitřinec, nový duchovní správce farnosti. Mezi hosty nechyběl bývalý děkan Vladislav Brokeš a také starosta města Petr Hájek, který poděkoval za realizovanou rekonstrukci kostela, a dlouhodobou spolupráci mezi farností a městem. Následovala krátká bohoslužba a tradiční valná hromada Cecilské hudební jednoty při příležitosti 219. výročí jejího založení. Přípravy na rekonstrukci průčelí našeho kostela začaly již v roce 2013 důkladným stavebně historickým průzkumem kamenných prvků kostela, který prokázal havarijní stav soch na římsách a dalších kamenných částí. Samostatné práce pak byly rozloženy do tří etap v letech 2020-2022. Nejsložitější částí první etapy (2020) bylo restaurování čtyř soch na průčelí kostela. Ve druhé etapě (2021) se pracovalo na levé straně kostela a práce spočívaly především v čistění pískovcových prvků, zpevňování a doplňování zvětralého kamene. Začaly také práce na restaurování zábradlí z balkonu na průčelí kostela. V poslední etapě (2022) se podařilo dokončit restaurování kamenný prvků a fasády na průčelí kostela, kdy byl restaurován vstupní portál a pravá strana kostela. Na balkon se vrátilo restaurované zábradlí a byly instalovány další ochranné prvku proti ptactvu. Celkové náklady za všechny 3 etapy činily na 6,5 milionu korun. Restaurování bylo rozloženo na 3 roky, kdy se v každém z nich opravovalo zhruba za 2 miliony. Díky spolupráci farnosti s městem se podařilo získat dotace z Ministerstva kultury v celkové výši 4,16 milionu korun. Město Ústí nad Orlicí podpořilo tuto akci částkou 250 tisíc korun. Pardubický kraj přispěl celkem 1,4 milionem korun. Zbývající část, téměř 600tisíc korun zaplatila farnost především z darů a sbírek, a také díky příspěvku z Fondu solidarity Biskupství královéhradeckého.

  22. lis 2022
 • BESEDOVALI O BEZPEČNOSTI SENIORŮ BESEDOVALI O BEZPEČNOSTI SENIORŮ

  V úterý 22. listopadu se v Centru sociální péče města Ústí nad Orlicí uskutečnila tradiční beseda pro seniory na téma "Osobní bezpečnost seniorů a jaké mají možnosti se bránit".  Preventistka Policie ČR Lenka Vilímková se zaměřila nejen na podomní a pochůzkový prodej a s tím spojená rizika při nabídkách různého zboží, ale také na stále častější telefonické podvody i podvodné praktiky na internetu. Povídání bylo doplněno praktickými zkušenostmi ze služby a radami, jak se případnému protiprávnímu jednání bránit.  Po ukončení besedy obdrželi účastníci drobné propagační materiály a kalendář pro seniory, plný rad pro rizikové situace v oblasti zdraví, dopravy, ochrany obydlí  a bezpečnosti.

  22. lis 2022
 • V AREÁLU PREFY BY MOHLA STÁT TENISOVÁ HALA V AREÁLU PREFY BY MOHLA STÁT TENISOVÁ HALA

  Rada města se seznámila se studií tenisové haly v bývalém areálu Prefy v lokalitě Královéhradecká, kterou město nechalo zpracovat na podnět Tenisového klubu v Ústí nad Orlicí. K návrhu se vyjádřila také městská architektka Petra Coufal Skalická, její doporučení budou zapracována do další varianty řešení. Město celý záměr nadále podpoří zadáním dalších stupňů projektové dokumentace. Plánové umístění tenisové haly je v západní části areálu Prefy, který město zakoupilo v roce 2002 a není na překážku jeho dalšímu sportovnímu rozvoji.     Architektonická studie počítá s tím, že vznikne objekt halového typu zohledňující stávající zástavbu v ulici V Lukách. Návrh haly disponuje se třemi kurty, klubovnou a potřebným zázemím pro sportovce, trenéry i personál klubu. Atraktivní jsou skleněné stěny, kterými by ze vstupní haly a klubovny bylo možné pozorovat dění v hale. Hlavní vchod do objektu haly má přímo navazovat na stávající vstup do areálu tenisového klubu, potažmo na venkovní kurty. Studie počítá také s kultivací veřejného prostranství a doplněním zeleně v této lokalitě. Z hlediska dopravy byl před halou navržen zvýšený zpomalovací práh a vymezená parkovací místa. Celkové náklady na stavbu jsou odhadovány na zhruba 43,5 milionu korun, předpokladem pro její realizaci je zisk dotací.

  21. lis 2022
 • VÁNOČNÍ STROM DORAZIL NA NÁMĚSTÍ VÁNOČNÍ STROM DORAZIL NA NÁMĚSTÍ

  Letošní vánoční strom již stojí na Mírovém náměstí. Původně 19 metrů vysoký a 45 let starý smrk byl dovezen ze Sopotnice. Pro naše náměstí byl smrk pokrácen na 13 metrů. Nyní jej čeká ozdobení. Letos vás zveme na Mírové náměstí k zahájení adventu v neděli 27. listopadu - PROGRAM ZDE. Již tradičně proběhne jarmark spolků a příspěvkových organizací města a žehnání věnců. Po rozsvěcení vánočního stromu a osvětlení města vystoupí na podiu Tomáš Kočko & Orchestr a u vánočního stromu najdou děti opět poštovní schránku pro zaslání vánočních přání Ježíškovi a po celou dobu bude zajištěno na Mírovém náměstí občerstvení. Těšit se letos můžete na vánoční koncerty na Mírovém náměstí každou adventní neděli. Ochutnat vánoční punč, svařené víno či další vánoční pochutiny můžete na Mírovém náměstí každý den od 27. listopadu do 31. prosince. Konec roku 2022 s námi můžete zakončit na Mírovém náměstí při koncertu skupiny Co dům dal a zhlédnutím silvestrovského ohňostroje.

  19. lis 2022
 • ZEMŘEL JIŘÍ ČEPELKA ZEMŘEL JIŘÍ ČEPELKA

  Ve věku 69 let zemřel ve středu 16. listopadu Jiří Čepelka, bývalý starosta, později místostarosta a dlouholetý zastupitel našeho města. V letech 2006 až 2010 byl Jiří Čepelka poslancem Poslanecké sněmovny PČR a působil také v zastupitelstvu Pardubického kraje. Pro Ústí nad Orlicí pracoval jako zastupitel města až do září letošního roku. Poslední rozloučení s Jiřím Čepelkou se uskuteční ve čtvrtek 24. listopadu od 11 hodin v evangelickém kostele v Letohradě. Čest jeho památce.

  19. lis 2022
 • BUDOU VOLENI ČLENOVÉ OSADNÍCH VÝBORŮ BUDOU VOLENI ČLENOVÉ OSADNÍCH VÝBORŮ

  V Ústí nad Orlicí budou opět pracovat čtyři osadní výbory. Činnost dosavadních byla ukončena s komunálními volbami. Osadní výbory budou pracovat v minimálním počtu 5, maximálním 7 členů. V následujících dnech se uskuteční veřejné schůze, na kterých bude zhodnocena dosavadní činnost osadních výborů a dojde k volbě nových členů. Navržené složení bude následně předloženo zastupitelstvu města ke schválení. Termíny: Osadní výbor pro část města Černovír, Oldřichovice, Tichá Orlice a Václavov  24. listopadu 2022 od 19.00 hodin Ústí nad Orlicí - Černovír, v prostorách restaurace paní Šimaškové  Osadní výbor pro část města Hylváty, Dukla 1. prosince 2022 od 17.00 hodin Ústí nad Orlicí - Hylváty, v prostorách Základní školy Třebovská Osadní výbor pro část města Kerhartice 6. prosince 2022 od 17.00 hodin Ústí nad Orlicí - Kerhartice, Sokolovna T. J. Sokol Kerhartice Osadní výbor pro část města Knapovec, Dolní a Horní Houžovec 8. prosince 2022 od 18.00 hodin Ústí nad Orlicí - Knapovec, Komunitní centrum Knapovec Zájemci o členství v osadním výboru místní části mohou kontaktovat asistentku starosty Lucii Břízovou na tel. 465514235, nebo e-mailem brizova@muuo.cz. Podmínkou je trvalé bydliště v dané části města.  K čemu osadní výbory slouží? Spolupracují s městem a usilují o zlepšení života v dané městské části. Například jsou oprávněny předkládat návrhy týkající se jejich rozvoje, vyjadřovat se k návrhům předkládaným zastupitelstvu a radě města nebo k připomínkám a podnětům občanů. Vedení města děkuje všem dosavadním předsedům a členům osadních výborů za jejich práci a úsilí, které věnovali ve prospěch svých spoluobčanů.

  17. lis 2022
 • PŘIPOMÍNÁME SI VÝROČÍ 17. LISTOPADU PŘIPOMÍNÁME SI VÝROČÍ 17. LISTOPADU

  Ve čtvrtek si připomínáme výročí 17. listopadu. Toto významné datum připomínají státní vlajky na veřejných budovách, ale také na mnoha soukromých domech. Připomenout si můžeme také osobnost prvního porevolučního prezidenta Václava Havla, který zemřel 18. prosince 2011 a pietní místo k uctění jeho památky tehdy vyniklo také v našem městě. Z městského rozhlasu zazní Modlitba pro Martu  Ústí nad Orlicí se letos v rámci celorepublikových oslav výročí 17. listopadu také zapojí do úspěšného projektu Modlitba pro Martu. Ve čtvrtek 17. listopadu přesně v 17:11 hodin zazní z městského rozhlasu v ulicích našeho města reprodukce písně "Modlitba pro Martu" od Marty Kubišové. Iniciátorem výzvy je nezisková organizace Díky, že můžem, která připomíná důležitost svobody a demokracie v našem každodenním životě a již devátým rokem pořádá oslavy na Národní třídě v Praze. Vloni se do projektu Modlitba pro Martu zapojilo přes 20 měst po celé České republice.  Tradičně se chystá i živá reprodukce písně Modlitba pro Martu, zazní přímo na Národní třídě hlasem herečky Bereniky Kohoutové. Připraveno bude i živé vysílání. Více informací poskytne facebooková událost "Korzo Národní: Modlitba pro Martu". Listopad 1939 Na podzim roku 1939 přišla vlna demonstrací proti německým okupantům. Na výroční den vzniku první Československé republiky 28. října 1939 byla v Praze zahájena střelba do davu demonstrantů. Okupační moc využila příležitosti a 17. listopadu téhož roku, nyní se tento den slaví jako Mezinárodní den studentstva, pozatýkala stovky studentů, kteří byli bez soudu posláni do koncentračních táborů, odkud byla většina z nich po třech letech na naléhání protektorátní vlády propuštěna. (V táborech jich zahynulo 35). 17. 11. 1939 byly uzavřeny v protektorátu vysoké školy. Listopad 1989 Dne 17. listopadu 1989 svolali tehdejší oficiální i nezávislé studentské organizace do Prahy na Albertov manifestaci studentů vysokých škol. Oficiálně povolená akce přerostla v dosud největší spontánní protest proti tehdejšímu komunistickému vedení. Tisíce lidí se po ukončení povolené části programu vydaly směrem na Václavské náměstí. Na Národní třídě byl průvod zastaven a posléze obklíčen policejními těžkooděnci. Demonstrace byla brutálně rozehnána - výsledkem byly desítky lehce i těžce raněných.

  17. lis 2022
 • ÚSTECKÁ JEDNOTA BRATRSKÁ SLAVÍ 520 LET ÚSTECKÁ JEDNOTA BRATRSKÁ SLAVÍ 520 LET

  Od 15. století sídlí v Ústí nad Orlicí Sbor Jednoty bratrské, která působí v nejstarším domě v našem městě postaveném v roce 1555. Letos slaví Jednota bratrská 520 let. Oslavy u příležitosti tohoto výročí se uskutečnili 16. listopadu za účasti členů sboru a řady dalších hostů. Mezi gratulanty nechyběl také starosta města Petr Hájek, který sboru poděkoval za veřejnou činnost a dlouhodobou spolupráci. K vidění byl také původním bratrský kalich, fotografie z činnosti nebo kroniky sboru. Pro veřejnost je u bratrského domu otevřeno hřiště a zahrada. Dětské kluby a letní tábory daly vzniknout Rodinnému centru Srdíčko. Vynikla zde také herna a multifunkční sál. V přístavku budovy je pak kavárna a bezobalový obchůdek. Sboru se díky spolupráci s památkáři a podpoře města a kraje daří postupně rekonstruovat jednotlivé části domu. Bližší informace o sboru a jeho činnosti naleznete na webu http://www.jbuo.cz/

  16. lis 2022
 • KABELOVÁ TELEVIZE SLAVÍ TŘICÁTINY KABELOVÁ TELEVIZE SLAVÍ TŘICÁTINY

  Kabelová televize Ústí nad Orlicí, spol. s r.o., jejíž stoprocentním vlastníkem je město Ústí nad Orlicí, slaví 30 let od založení společnosti. Její historie se začala psát v říjnu roku 1992. V devadesátých letech začala s budováním sítě kabelové televize (nejdříve na sídlišti Štěpnice), během let s vývojem technologií postupně budovala sítě a rozšiřovala své služby. K důležitým milníkům patřilo například v roce 2007 položení prvního optického kabelu nebo v roce 2013 zahájení digitálního vysílání. Dnes společnost poskytuje obyvatelům města Ústí nad Orlicí a okolí televizní služby, internet a telekomunikační služby (VoIP, GSM). Zajímavou novou doplňkovou službou pro zákazníky je možnost zapůjčení setu pro virtuální realitu. Cílem je společnost dále rozvíjet a posouvat kupředu. Podle jednatele Kabelové televize Ústí nad Orlicí Pavla Marka je primárním úkolem dál rozšiřovat optickou síť, pokládka optických kabelů se koordinuje s jinou stavební činností nebo s výkopovými pracemi ve městě. Dále se chystá přeladění programové nabídky, aby již většina programů byla v HD kvalitě, v plánu je zhruba ve druhém kvartálu příštího roku. Zákazníci Kabelové televize budou včas informováni. A samozřejmě bude pokračovat zrychlování internetu, ke kterému dochází minimálně jednou ročně, aby tato služba neztratila konkurenceschopnost. „Co je důležité říct je, že jsme městskou společností, jejíž výnosy se podílí na rozvoji města. Občané, kteří využívají našich služeb, zároveň podporují i rozvoj svého města,“ dodal Pavel Marek.

  16. lis 2022
 • DALŠÍ TEXTILNÍ SOBOTA LÁKALA DO MUZEA DALŠÍ TEXTILNÍ SOBOTA LÁKALA DO MUZEA

  V městském muzeu v Ústí nad Orlicí se konala akce nazvaná „TEXTILNÍ SOBOTA“. Zájemci z řad veřejnosti si mohli zkusit práci na tkalcovském stavu, předení a další textilní techniky a postupy. Tato textilní sobota byla tentokrát zaměřena na ukázky barvení vlny a textilu mocí přírodních barviv jako například cibule, červená řepa nebo ořech a potravinářskými barvivy v podání Dagmar Filipové.

  12. lis 2022
 • PŘIPOMÍNÁME SI DEN VÁLEČNÝCH VETERÁNŮ PŘIPOMÍNÁME SI DEN VÁLEČNÝCH VETERÁNŮ

  Při příležitosti Dne válečných veteránů, který připadá na 11. listopad, se uskutečnilo položení věnců u památníku odboje u Bubeníka a v parku Československých legií v Ústí nad Orlicí. Pietního aktu se zúčastnili zástupci armády, města Ústí nad Orlicí a okolních měst, Obce legionářské, Českého svazu bojovníků za svobodu a řada dalších významných hostů. Za naše město se účastnil starosta Petr Hájek společně s místostarosty Jiřím Preclíkem a Pavlem Svatošem. Oslavy Dne veteránů si nenechal ujít ani 99 letý plukovník ve výslužbě Vasil Tomkovič, jeden z posledních žijících veteránů druhé světové války v našem regionu. Vasil Timkovič se narodil 21. března 1923 ve vesnici Skotarskoe na Podkarpatské Rusi. Byl účastníkem bojů o Kyjev a na Dukle. Po válce zůstal v České Třebové a celý život strávil v armádě. Podílel se také na vzniku Československé obce legionářské v Ústí nad Orlicí. Více informací naleznete ZDE: https://www.pametnaroda.cz/cs/timkovic-vasil-20191207-0 11. listopadu roku 1918 bylo uzavřeno příměří mezi Německem a Francií a ukončeny tak byly válečné operace první světové války. Na památku mnoha miliónů obětí si toto datum každoročně připomínají demokratické země Evropy, USA, Kanada a Austrálie jako „Den veteránů“ nebo „Den vzpomínek“. Den veteránů je i pro nás příležitostí veřejně si připomenout československé legionáře a vlastence, kteří ve dvou válečných apokalypsách, ohraničených léty 1914 až 1918 a 1939 až 1945, nezištně a bez váhání nasadili životy za svobodu své vlasti a za obnovení její suverenity.

  11. lis 2022
 • OCENĚNÍ PRO ŘEDITELKU KNIHOVNY OCENĚNÍ PRO ŘEDITELKU KNIHOVNY

  V Pardubicích byly uděleny ceny Knihovnický anděl 2022. Jednou z oceněných knihovnic je také ředitelka Městské knihovny v Ústí nad Orlicí Jana Kalousková. Ocenění Knihovnický anděl je pravidelně udíleno každých pět let v rámci výročí Krajské knihovny v Pardubicích osobnostem, které se mimořádně zasloužily o rozvoj knihovnictví v Pardubickém kraji nad rámec své profesní knihovnické činnosti.  Více ve zprávě zde: https://www.pardubickykraj.cz/aktuality/118382/krajska-knihovna-v-pardubicich-slavi-125-let-s-knihovnickym-andelem

  10. lis 2022
 • POPRVÉ ZASEDALA BEZPEČNOSTNÍ RADA MĚSTA POPRVÉ ZASEDALA BEZPEČNOSTNÍ RADA MĚSTA

  Ve čtvrtek 10. listopadu se poprvé v novém volebním období sešla staronová Bezpečnostní rada obce s rozšířenou působností Ústí nad Orlicí. Na úvodním jednání byly schváleny zřizovací dokumenty Bezpečnostní rady a Krizového štábu. Členové bezpečnostní rady si vyslechli zprávy všech složek IZS o stavu připravenosti a jejich plánovaných úkolech pro rok 2023.   Jako střednědobý plán byla projednána a schválena Koncepce zabezpečení akceschopnosti jednotek SDH a výstavby krizového řízení pro nové volební období. Ke své činnosti schválili Plán činnosti na rok 2023, návrh rozpočtu a Plán kontrol. Tajemník bezpečnostní rady předložil informace o stavu servisu, revizí a dalšího rozvoje Jednotného systému výstrahy a vyrozumění – sirén umístěných po celém městě a dále o stavu migrace v souvislosti s konfliktem na Ukrajině. Dále byly diskutovány otázky vztahující se ke spolupráci s Krajským vojenským velitelstvím Pardubice a předložena byla zpráva o stavu zásobování obyvatelstva pitnou vodou, stavu podzemních vod a revize hydrantové sítě. Na závěr zazněla informace o plánované novelizaci krizových zákonů v roce 2023 a o aktuálním stavu týkající se COVID-19.

  10. lis 2022
 • DEVADESÁTNÍCI LETOS NAPOSLEDY NA RADNICI DEVADESÁTNÍCI LETOS NAPOSLEDY NA RADNICI

  Letos naposledy se na radnici uskutečnilo tradiční setkání vedení města s občany našeho města, kteří slaví 90 let. V zasedací místnosti rady města se setkal starosta Petr Hájek a místostarosta Jiří Preclík se sedmi jubilanty, kteří oslavili 90 narozeniny v druhém pololetí roku 2022. Gratulaci, přání pevného zdraví a drobný dárek přijala Hedvika Kratochvílová, Brigita Rozmánková, Václava Šimková, Stanislav Killer, Jiří Kočí, Růžena Lustyková, Jan Macák.

  08. lis 2022
 • ZAČALA ČESKO-SLOVENSKÁ VÝSTAVA OBRAZŮ A FOTOGRAFIÍ ZAČALA ČESKO-SLOVENSKÁ VÝSTAVA OBRAZŮ A FOTOGRAFIÍ

  V pořadí druhá výstava obrazů a fotografií členů Jednoty důchodců v Popradě a Fotoklubu OKO Ústí nad Orlicí byla zahájena druhé listopadové úterý v Malé scéně. Výstava navazuje na dlouholetou spolupráci mezi oběma našimi městy. Vernisáže se proto účastnil také starosta Petr Hájek, který poděkoval organizátorům z Fotoklubu OKO za přípravu a dlouhodobé aktivity. Kromě obrazu popradských seniorů je k vidění řada fotografií téměř všech členů našeho fotoklubu. Výstavu můžete v Malé scéně navštívit do konce listopadu.

  08. lis 2022
 • STAROSTA HOSTEM ČESKÉHO ROZHLASU PARDUBICE STAROSTA HOSTEM ČESKÉHO ROZHLASU PARDUBICE

  Starosta města Petr Hájek byl úterý 8. listopadu hostem pořadu Máme hosty ve vysílání Českého rozhlasu Pardubice.

  08. lis 2022
 • PODRUHÉ ZÁVODILA KARATISTICKÁ MLÁDEŽ PODRUHÉ ZÁVODILA KARATISTICKÁ MLÁDEŽ

  První listopadovou sobotu se ve sportovní hale Domu dětí a mládeže DUHA konalo druhé kolo závodů v karate pro děti od 7 do 13 let – ÚSTECKÝ SOPTÍK. První kolo závodu se konalo v květnu a o obě kola byl velký zájem. Listopadového závodu se účastnilo 157 závodníku z 20 klubů. Za oustecký oddíl závodilo 11 karatistů, kteří vybojovali 2 zlaté a 6 bronzových medailí. Celkem se soutěžilo ve 46 kategoriích. Závod byl složen ze soutěží kata, kihon-ido a kumite. Obě úspěšná kola tohoto závodu se organizujícímu SK Karate Ústí nad Orlicí velmi vydařila a v roce 2023 se již počítá s pokračováním.

  06. lis 2022
 • NA DOTACE VÍC PENĚZ, REAGUJEME NA ZDRAŽOVÁNÍ NA DOTACE VÍC PENĚZ, REAGUJEME NA ZDRAŽOVÁNÍ

  Město Ústí nad Orlicí každoročně vypisuje dotační programy, kterými podporuje různé oblasti života. Rada města vzala v potaz nárůst cen energií a navýšila objem finančních prostředků, které budou v roce 2023 vyčleněny na granty podporující kulturu, sport nebo sociální služby. Konkrétně půjde o dotační program na podporu pravidelné činnosti sportovních organizací, v roce 2023 bude navýšen jeho objem o více než půl milionu korun na celkových 2,28 milionu korun. Také na rozvoj a údržbu sportovišť bude v příštím roce alokováno více peněz, a to o 240 tisíc na celkových 1,04 milionu korun. S vyššími cenami za energie počítá i dotační titul na kulturní a volnočasové aktivity ve městě, vzroste o 50 tisíc na celkových 600 tisíc korun. Město lze požádat také o grant na jednotlivé sportovní nebo volnočasové akce sportovního charakteru, případně na údržbu nemovitostí v městské památkové zóně. Posílen byl také dotační program pro oblast sociálních služeb a zdravotnictví, ze kterého mohou čerpat prostředky registrovaní i neregistrovaní poskytovatelé služeb. Objem vyčleněných finančních prostředků byl pro rok 2023 navýšen z 1,4 na 1,6 milionu korun. Žádat lze o grant na činnost, která rozvíjí a zkvalitňuje síť sociálních a zdravotnických služeb, především těch s dlouhodobým charakterem a celoročním provozem, ale také na jednorázové projekty nebo na služby, které se zabývají sociální prevencí. Dotace poskytované městem byly celkově navýšeny o více než 1 milion korun. U sportovních dotací navýšení představuje 30 %, v oblasti sociálních služeb 15 % a dotace na kulturní a volnočasové aktivity se zvýšily o 10 %. Bližší informace o všech dotačních titulech vypsaných městem včetně podmínek udělení a formulářů najdou zájemci na našem webu v sekci Dotace města. Žádost o grant v oblasti kultura – sport bude možné podat od 1. 12. 2022 do 23. 1. 2023 (na údržbu nemovitostí až do 30. 4. 2023), v oblasti sociální služby – zdravotnictví od 5. 12. 2022 do 23. 1. 2023.

  06. lis 2022
 • KONAL SE ŠACHOVÝ TURNAJ O SECESNÍ VĚŽ KONAL SE ŠACHOVÝ TURNAJ O SECESNÍ VĚŽ

  Již tradiční šachový turnaj „O secesní věž“ se v sobotu 5. listopadu konal v Hernychově vile v Ústí nad Orlicí. Jedná se speciální turnaj s omezenou kapacitou, který je brán hlavně jako propagace šachu. Letos se sešla kvalitní konkurence 14 hráčů. V turnaji zvítězil zaslouženě jediný neporažený hráč, trenér ústecké mládeže Pavel Holásek před talentovaným 11letým Tomášem Míkem hrajícím za Pandu Rychnov nad Kněžnou. Na dalších místech skončili další hráči domácího klubu Vladimír Kalousek, Jan Pokorný a Jakub Netušil. Na 6. místě pak skončil nejstarší účastník, 83letý Josef Urbánek s Pardubic. Mezi ním a nejmladším 9letým účastníkem Marianem Pokorným byl tedy rozdíl plných 74 let. Účastníkům pogratuloval a vítězům ceny předal starosta města Petr Hájek. Ani letos nechyběla připravená šachovnice a zkušený šachista pro zájemce o hru z řad veřejnosti. Podrobné informace, výsledky a záznam odehraných partií naleznete na webu www.sachyuo.cz.

  05. lis 2022
 • PREMIÉRA PŘEDSTAVENÍ DS VICENA PREMIÉRA PŘEDSTAVENÍ DS VICENA

  Divadelní spolek Vicena Ústí nad Orlicí uvedl premiéru divadelního představení nazvaného Se starci na chmelu... v režii a dramaturgické úpravě Alexandra Gregara. Inscenace je produktem „kovidové doby“ a původně ji režisér chystal pro jeden pražský seniorský divadelní soubor, jenže zmíněné okolnosti plány zhatily a ústečtí ochotníci, rovněž vesměs seniorského věku, se příležitosti chopili. Dušan Sedlák napsal svou variaci na film Ladislava Rychmana a Vratislava Blažka Starci na chmelu (1964) jako půvabnou historku o plynoucím věku, který mění lidské plány, jak se tvrdí i v jednom bonmotu o Bohu, jehož lze takto rozesmát. Autor textu vytvořil originální námět, v němž využil i populárních písní Jiřího Bažanta, Jiřího Maláska a Vlastimila Hály, v inscenaci z nich ale zazní pouze fragmenty, vesměs a capela, jak si je mnozí dodnes pobrukují… Příběh seniorské výpravy na chmelovou brigádu je tak připomenutím běžícího času, který nezadržitelně uhání – aniž si všimneme, že jsme po cestě mnohé poztráceli a málo nám dochází, že jsme také i mnohé našli. Nejde o žádné drama, byť životní peripetie bývají mnohdy dramatické. Spíše jde o anekdotu, téměř „bakalářský“ příběh, který si pohrává se skutečností i vzpomínkami na mládí, na dobu „malin nezralých“, která se v budoucnosti potká s nečekanou realitou. Pro režiséra Alexandra Gregara se jedná o „jubilejní“ desátou inscenace se členy ústeckého divadelního souboru, s nímž nastudoval například Daňkovu Vévodkyni valdštejnských vojsk (1986) či Slavkinův Špatný byt (1989), obě uvedené i na Jiráskově Hronovu, v dalších letech např. i Venclíkovu komedii Fucking Story (2006) či Nejstarší řemeslo od Pauly Vogel (2010), s Lenkou Janyšovou spolupracoval i hrál ve Stroupežnického Našich, Našich furiantech (2017). Repríza zábavného představení se v Malé scéně koná ještě 15. prosince od 19 hodin. https://www.msuo.cz/akce/2022/12/se-starci-na-chmelu#content

  04. lis 2022
 • ANALÝZA UKÁZALA MEZERY V TŘÍDĚNÍ ODPADU ANALÝZA UKÁZALA MEZERY V TŘÍDĚNÍ ODPADU

  Ve sběrném dvoře v Ústí nad Orlicí jsme zorganizovali fyzickou analýzu komunálního odpadu. Odborná firma během dne vytřídila vzorem 450 kilogramů komunálního odpadu z různých lokalit našeho města. Z celkového objemu analyzovaného odpadu bylo 170 kg bioodpadu. Třetinu tvořily zbytky jídla, třetinu odřezky a další gastro odpad a třetinu zahradní odpad. Jen cca 60 kg tvořil nevytříditelný odpad to jsou dětské pleny, ubrousky, hygienické potřeby nebo znečištěné obaly. Textil byl zastoupen cca 30 kilogramy. Méně než bývá obvyklé bylo PET lahví, nápojových plechovek nebo krabiček od cigaret. Z analýzy je na první pohled patrné, že se nám v Ústí nad Orlicí daří třídit, ale jsou zde stále značné rezervy hlavně, pokud se jedná o třídění bioodpadu. Během celého dne se ve sběrném dvoře vystřídalo několik základních škol a veřejnost. Konečné výsledky analýzy budou známy po podrobném vyhodnocení jednotlivých položek odpadů.

  03. lis 2022

Obecné informace

Město Ústí nad Orlicí

 • Kraj: Pardubický
 • Okres: Ústí nad Orlicí
 • Katastr.výměra: 36,36 km2
 • Počet obyvatel: 13 936 (01.01.2022)
 • Starosta: Petr Hájek
Ústí nad Orlicí mapa