Přejít na obsah Přejít na navigaci

VYBRANÉ INFORMACE ZE ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA

Vybrané informace ze zasedání rady města dne 19. 2. 2024
  •  Schválila individuální dotace dané rozpočtem města Ústí nad Orlicí v roce 2024. Na projekt údržby stadionu TJ Sokol Ústí nad Orlicí a mezi pořadatele významných akcí, jako je Atletický mítink RIETER, Automobilové závody do vrchu Ústecká 21, Skiinterkriterium a Mladá scéna, byla rozdělena částka přesahující půl milionu korun. Dále byly schváleny dvě individuální dotace v celkové výši 70 tisíc korun do oblasti kultury a sportu a dotace Československé obci legionářské ve výši 10 tisíc korun.
  • Schválila smlouvu o dílo na vypracování prováděcího projektu „Domov pro seniory – nový pavilon D“.
  • Schválila smlouvu o dílo na vypracování projektu "Rozšíření školní jídelny v prostorách objektu OSSZ".
  • Schválila soutěžní podmínky otevřené architektonické jednofázové projektové soutěže o návrh "KULTURNÍ DŮM ÚSTÍ NAD ORLICÍ". Cílem soutěže je návrh koncepční studie, která vyhodnotí současný stav a provoz kulturního domu a navrhne jeho úpravy. S vítězným uchazečem bude následně uzavřena smlouva na další fáze projektové přípravy.
Usnesení 43. rady města naleznete zde: https://ustinadorlici.cz/images/uredni_deska_2024/53_2024.pdf