Přejít na obsah Přejít na navigaci

VYBRANÉ INFORMACE ZE ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA

Vybrané informace ze zasedání rady města dne 10. 6. 2024

  • Schvalovala návrhy na udělení ocenění Cena města Ústí nad Orlicí a Počin roku. Společně s oceněním Cena starosty města Ústí nad Orlicí jsou udělovány při slavnostním ceremoniálu v podzimních měsících.
  • Schválila poskytnutí individuální dotace z rozpočtu města TJ Jiskře Ústí nad Orlicí na projekt "Výměna systému vytápění a ohřevu teplé vody na stadionu TJ Jiskra Ústí nad Orlicí" ve výši 190 tisíc korun. Spolek požádal odotaci z důvodu poruchy celého systému.
  • Schválila výzvu k podání nabídky na dodávku akce "Vypracování projektové dokumentace: Rekonstrukce bytového domu Na Pláni č. p. 1343 v Ústí nad Orlicí". Zahájení akce se předpokládá ve druhé polovině roku, dokončení do 31. 7. 2025. Termín pro podání cenových nabídek je do 8. 7. 2024.
  • Na základě hodnocení a posouzení nabídek schválila dodavatele třetí etapy obnovy křížové cesty na Andrlův chlum, která se týká kaplí č. XII. - XIV. Vybraný uchazeč práce provede za nejnižší nabídkovou cenu 2,88 milionu korun včetně DPH. Předmětem smlouvy je oprava kaplí včetně výměny střešní krytiny, opravy fasád, dveří a kamenných prvků nebo dodávky lavičky a kamenných šlapáků. Hotovo má být do konce listopadu letošního roku.
  • Schválila výzvu a zadávací dokumentaci k výstavbě podélných parkovacích míst v ulici Polská. Předmětem veřejné zakázky je stavební úprava stávajícího levého chodníku a zeleného pásu přebudovaného na podélný parkovací pruh pro 11 osobních vozidel. Zahájení prací se předpokládá v srpnu letošního roku, ukončení do dvou měsíců od předání staveniště. Termín pro podání cenových nabídek je do 9. 7. 2024. 
  • Schválena byla smlouva s Nadačním fondem Zelené Oustí, které městu poskytne dotaci ve výši zhruba 64 tisíc korun na projekt "Ústí nad Orlicí – Galen II výsadby keřů a trvalek v okolí jezírka a cest".

 

Usnesení 53. rady města naleznete zde:  https://ustinadorlici.cz/images/uredni_deska_2024/276_2024.pdf