Přestavba Stacionáře v Ústí nad Orlicí

Jedná se o přestavbu bývalé ubytovny na zařízení denního stacionáře pro osoby s mentálním postižením nebo duševním onemocněním. Hlavním účelem užívání bude týdenní pobyt klientů. Pobyt 18 klientů bude realizován v 10 jednolůžkových a 4 dvoulůžkových pokojích. Objekt bude rozdělen na část vedení a provozu stacionáře a část ubytovací. Součástí objektu budou výtvarné dílny vybavené keramickou pecí a objekt bude vybaven osobním výtahem a malým nákladním výtahem. Na projekt je poskytována finanční podpora z EU ve výši cca 31 mil. Kč z integrovaného regionálního operačního programu (IROP).

IMG63582
DJI0031
DJI0024
DJI0020
DJI0039
DJI0047

IROP CZ RO M M RGB