Přestavba Stacionáře v Ústí nad Orlicí

Jedná se o přestavbu bývalé ubytovny na zařízení denního stacionáře pro osoby s mentálním postižením nebo duševním onemocněním. Hlavním účelem užívání bude týdenní pobyt klientů. Pobyt 18 klientů bude realizován v 10 jednolůžkových a 4 dvoulůžkových pokojích. Objekt bude rozdělen na část vedení a provozu stacionáře a část ubytovací. Součástí objektu budou výtvarné dílny vybavené keramickou pecí a objekt bude vybaven osobním výtahem a malým nákladním výtahem. Na projekt je poskytována finanční podpora z EU ve výši cca 31 mil. Kč z integrovaného regionálního operačního programu (IROP). 

IROP CZ RO M M RGB

 

IMG63582
DJI0031
DJI0024
DJI0020
DJI0039
DJI0047

 

DJI0105
DJI0107
DJI0109
DJI0112
DJI0113
DJI0115
DJI0118
DJI0121
DJI0123

 

DJI0210
DJI0208
DJI0214
DJI0217
DJI0221
DJI0224
DJI0228
DJI0232

 

DJI0536
DJI0537
DJI0539
DJI0544
DJI0542
DJI0549
DJI0553
DJI0560
DJI0555
DJI0567
DJI0563
DJI0569
DJI0571

 

 

DJI0063-001
DJI0056-001
DJI0050-001
DJI0046-001
DJI0059-001
DJI0062-001
DJI0069-001
DJI0066-001

 

DJI0169-001
DJI0151-001
DJI0153-001
DJI0156-001
DJI0162-001
DJI0165-001
DJI0171-001
DJI0172-001