Přejít na obsah

Ztráty a nálezy

Od 01.01.2014 nabyl účinnosti nový zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve kterém je mimo jiné upravena problematika ztrát a nálezů. 

Nález se týká věci, kterou někdo bez projevu vůle ztratil. 

Ztracenou věc je povinen vrátit nálezce tomu, kdo ji ztratil, nebo vlastníkovi proti úhradě nutných nákladů a nálezného, pokud lze ze ztracené věci či z okolností poznat, komu má být věc vrácena – např. když je ve ztracené peněžence občanský či jiný identifikační průkaz, je možné celkem snadno určit, kdo peněženku ztratil. Nelze-li z okolností poznat, komu má být věc vrácena, a nepovažuje-li se věc za opuštěnou (tj. v případě, kdy je možné z nastalé situace rozeznat vlastníkův úmysl věci se zbavit – např. když je věc odložená u kontejnerů na odpad apod.), oznámí nálezce bez zbytečného odkladu zpravidla do tří dnů nález obci, na jejímž území byla věc nalezena. Je-li věc nalezena ve veřejné budově nebo veřejném dopravním prostředku, odevzdá nálezce věc provozovateli těchto zařízení.

Poté, co dojde k oznámení nálezu, město vyhlásí nález obvyklým způsobem, tj. zveřejněním na úřední desce Města Ústí nad Orlicí, Mírové náměstí čp. 7, Ústí nad Orlicí a webových stránkách města www.ustinadorlici.cz.

Věc nebo výtěžek za ni stržený vydá město (včetně plodů a užitků  po případném odečtení nákladů na úschovu a nálezného) tomu, kdo věc ztratil, nebo vlastníkovi, pokud se přihlásí do tří let od vyhlášení nálezu.

Nepřihlásí-li se nikdo o věc do jednoho roku od vyhlášení nálezu, může nálezce, obec nebo jiná osoba, které byla věc svěřena, nakládat s věcí jako poctivý držitel.

Uplynou-li tři roky od vyhlášení nálezu, nabude nálezce, obec nebo jiná osoba, které byla věc svěřena, vlastnické právo k věci nebo k výtěžku za ni strženému.

Od 01.01.2014 městský úřad Ústí nad Orlicí při odevzdávání nálezu důsledně posuzuje, zda nalezená věc nespadá do kategorie předmětů, které nelze definovat a odevzdat jako nález, např.:

  • věci, které pro své poškození či zjevnou nefunkčnost nemohou sloužit k účelu, ke kterému sloužit mají
  • věci, které rychle podléhají zkáze – potraviny, krmivo, apod.,
  • věci silně znečištěné, zapáchající, vlhké či plesnivé,
  • nefunkční elektroniku

O nalezené věci je možné se přihlásit osobně, v pracovní dny, na majetkoprávním odboru Městského úřadu Ústí nad Orlicí, ul. Sychrova čp. 16 Ústí nad Orlicí. Tel. +420 465 514 262 nebo e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Upozorňujeme, že při vyzvednutí nalezené věci je nutné prokázat vlastnické nebo užívací právo k této věci (např. nabývacím dokladem, popisem věci, svědeckou výpovědí, čestným prohlášením, apod.) a předložit průkaz totožnosti. 

Seznam uložených věcí:

Popis nálezu Číslo nálezu Převzato Uloženo do
hotovost nález z 15.6.2024 41/2024 19.06.2024 20.06.2027
batoh s drobnými věcmi 40/2024 17.06.2024 18.06.2027
mobilní telefon nález z 12.6.2024 39/2024 17.06.2024 18.06.2027
klíč s přívěškem nález z 6.6.2024 38/2024 11.06.2024 12.06.2027
jízdní kolo nález ze dne 23.05.2024 37/2024 04.06.2024 05.06.2027
svazek klíčů na kroužku nález ze dne 02.06.2024 34/2024 03.06.2024 04.06.2027
černá peněženka s kartou nález z 03.06.2024 33/2024 03.06.2024 04.06.2027
klíč od automobilu nález 17.5.2024 29/2024 20.05.2024 21.05.2027
klíč od automobilu nález 19.5.2024 28/2024 20.05.2024 24.05.2024
klíče od osobního automobilu nález 11.05.2024 27/2024 15.05.2024 16.05.2027
černá peněženka s doklady 26/2024 15.05.2024 16.05.2027
dioptrické brýle nález z 05.05.2024 25/2024 06.05.2024 08.05.2027
klíč od automobilu nález dne 06.05.2024 24/2024 06.05.2024 07.05.2027
klíč nález z 15.4.2024 23/2024 18.04.2024 19.04.2027
jízdní kolo nález z 14.04.2024 22/2024 18.04.2024 19.04.2027
francouzská hůl 21/2024 16.04.2024 16.04.2027
dioptrické brýle nález z 21.03.2024 18/2024 26.03.2024 27.03.2027
látková peněženka s hotovostí nález z 21.03.2024 16/2024 26.03.2024 27.03.2027
dámská látková kabelka nález z 13.03.2024 15/2024 21.03.2027 01.01.2100
klíče na šňůrce nález z 05.03.2024 13/2024 12.03.2024 12.03.2027
klíče od osobního automobilu nález 03.03.2024 11/2024 04.03.2024 05.03.2027
klíče k osobnímu automobilu nález ze dne 15.02.2024 10/2024 21.02.2024 22.02.2027
klíče k osobnímu automobilu nález ze dne 13.02.2024 9/2024 21.02.2024 22.02.2027
hotovost nález 16.02.2024 8/2024 21.02.2024 22.02.2027
dioptrické brýle nález z 02.02.2024 7/2024 14.02.2024 15.02.2027