Přejít na obsah

Ztráty a nálezy

Od 01.01.2014 nabyl účinnosti nový zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve kterém je mimo jiné upravena problematika ztrát a nálezů. 

Nález se týká věci, kterou někdo bez projevu vůle ztratil. 

Ztracenou věc je povinen vrátit nálezce tomu, kdo ji ztratil, nebo vlastníkovi proti úhradě nutných nákladů a nálezného, pokud lze ze ztracené věci či z okolností poznat, komu má být věc vrácena – např. když je ve ztracené peněžence občanský či jiný identifikační průkaz, je možné celkem snadno určit, kdo peněženku ztratil. Nelze-li z okolností poznat, komu má být věc vrácena, a nepovažuje-li se věc za opuštěnou (tj. v případě, kdy je možné z nastalé situace rozeznat vlastníkův úmysl věci se zbavit – např. když je věc odložená u kontejnerů na odpad apod.), oznámí nálezce bez zbytečného odkladu zpravidla do tří dnů nález obci, na jejímž území byla věc nalezena. Je-li věc nalezena ve veřejné budově nebo veřejném dopravním prostředku, odevzdá nálezce věc provozovateli těchto zařízení.

Poté, co dojde k oznámení nálezu, město vyhlásí nález obvyklým způsobem, tj. zveřejněním na úřední desce Města Ústí nad Orlicí, Mírové náměstí čp. 7, Ústí nad Orlicí a webových stránkách města www.ustinadorlici.cz.

Věc nebo výtěžek za ni stržený vydá město (včetně plodů a užitků  po případném odečtení nákladů na úschovu a nálezného) tomu, kdo věc ztratil, nebo vlastníkovi, pokud se přihlásí do tří let od vyhlášení nálezu.

Nepřihlásí-li se nikdo o věc do jednoho roku od vyhlášení nálezu, může nálezce, obec nebo jiná osoba, které byla věc svěřena, nakládat s věcí jako poctivý držitel.

Uplynou-li tři roky od vyhlášení nálezu, nabude nálezce, obec nebo jiná osoba, které byla věc svěřena, vlastnické právo k věci nebo k výtěžku za ni strženému.

Od 01.01.2014 městský úřad Ústí nad Orlicí při odevzdávání nálezu důsledně posuzuje, zda nalezená věc nespadá do kategorie předmětů, které nelze definovat a odevzdat jako nález, např.:

  • věci, které pro své poškození či zjevnou nefunkčnost nemohou sloužit k účelu, ke kterému sloužit mají
  • věci, které rychle podléhají zkáze – potraviny, krmivo, apod.,
  • věci silně znečištěné, zapáchající, vlhké či plesnivé,
  • nefunkční elektroniku

O nalezené věci je možné se přihlásit osobně, v pracovní dny, na majetkoprávním odboru Městského úřadu Ústí nad Orlicí, ul. Sychrova čp. 16 Ústí nad Orlicí. Tel. +420 465 514 262 nebo e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Upozorňujeme, že při vyzvednutí nalezené věci je nutné prokázat vlastnické nebo užívací právo k této věci (např. nabývacím dokladem, popisem věci, svědeckou výpovědí, čestným prohlášením, apod.) a předložit průkaz totožnosti. 

Seznam uložených věcí:

Popis nálezu Číslo nálezu Převzato Uloženo do
klíče k osobnímu automobilu nález ze dne 15.02.2024 10/2024 21.02.2024 22.02.2027
klíče k osobnímu automobilu nález ze dne 13.02.2024 9/2024 21.02.2024 22.02.2027
hotovost nález 16.02.2024 8/2024 21.02.2024 22.02.2027
dioptrické brýle nález z 02.02.2024 7/2024 14.02.2024 15.02.2027
mobilní telefon nález z 18.1.2024 04/2024 18.01.2024 19.01.2027
klíče k osobnímu automobilu nález ze dne 06.01.2024 03/2024 08.01.2024 09.01.2027
mobilní telefon nález z 05.01.2024 2/2024 08.01.2024 09.01.2027
deštník 68/2023 29.12.2023 31.12.2026
sada klíčů nález 12.12.2023 66/2023 12.12.2023 15.12.2026
klíče na šňůrce nález z 09.12.2023 65/2023 12.12.2023 15.12.2026
mobilní telefon nález z 7.12.2023 64/2023 12.12.2023 13.12.2026
klíče na karabině nález ze dne 06.12.2023 63/2023 08.12.2023 10.12.2026
klíč s čipem nález ze dne 05.12.223 62/2023 06.12.2023 09.12.2026
sada klíčů s přívěškem nález z 04.12.2023 60/2023 06.12.2023 09.12.2026
mobilní telefon nález z 29.11.2023 59/2023 29.11.2023 30.11.2026
hodinky nález z 16.11.2023 57/2023 21.11.2023 22.11.2026
2 ks klíčů se žetonem 56/2023 14.11.2023 15.11.2026
jízdní kolo nález z 6.11.2023 55/2023 14.11.2023 15.11.2026
klíčenka nález z 4.11.2023 52/2023 07.11.2023 08.11.2026
peněženka s doklady nález z 2.11.2023 51/2023 07.11.2023 08.11.2026
klíčenka s přívěskem nález z 4.11.2023 50/2023 07.11.2023 08.11.2026
nůž nález 3.11.2023 49/2023 07.11.2023 08.11.2026
mobilní telefon, hotovost a klíčenka 47/2023 25.10.2023 26.10.2026
svazek klíčů na kroužku nález ze dne 17.10.2023 46/2023 23.10.2023 24.10.2026
mobilní telefon nález ze dne 19.10.2023 45/2023 23.10.2023 24.10.2026