Přejít na obsah
Dne 19.4.2021 schválilo zastupitelstvo města ,pod číslem usnesení 343/14/ZM/2021, Strategický plán rozvoje města Ústí nad Orlicí ná léta 2021 - 2027. Jeho tvorba byla zahájena koncem roku 2019, kdy v listopadu a v prosinci proběhlo dotazníkové šetření mezi občany města, v roce 2020 byly do jeho tvroby zapojeny pracovní skupiny a komise města a v roce 2021 proběhlo jeho veřejné projednání ve třech on-line jednáních. Strategický plán zpracovala společnost AQE advisors, a.s., Brno. 
Dokumenty ke stažení: