Přejít na obsah Přejít na navigaci

Komunální odpad

Systém nakládání s odpadem na území Města ústí nad Orlicí vymezuje Obecně závazná vyhláška města Ústí nad Orlicí č. 1/2016 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a o stanovení systému nakládání se stavebním odpadem. Tento systém je zaveden v souladu s §17 zákona č. 185/2001 Sb. (o odpadech) a podle něhož jsou: „Fyzické osoby a původci odpadů zapojení do systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů zavedeného obcí jsou povinni v souladu s obecně závaznou vyhláškou obce komunální odpad a odpad podobný komunálnímu odpadu třídit a odkládat odděleně na místa k tomu obcí určená, pokud s odpadem nenakládají nebo se jej nezbavují jiným způsobem stanoveným tímto zákonem.“ 

Každoročně je poplatek za komunální odpad stanoven obecně závaznou vyhláškou města Ústí nad Orlicí o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů (o místním poplatku za komunální odpad). Město Ústí n.O. vydalo s účinností od 1.1.2016 Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2015 o místním poplatku za komunální odpad). Výše poplatku je stanovena na 590 Kč ročně na jednoho poplatníka (proti roku 2015 se tedy zvyšuje o 40 Kč).

Více informací o poplatku naleznete ZDE.

Odkazy:

Obecně závazná vyhláška města Ústí nad Orlicí č. 1/2016 o stanovení systému

Obecně závazná vyhláška města o místním poplatku za provoz systému

Zákon č. 185/2001 Sb. O odpadech


TŘÍDĚNÍ ODPADU

Pro ty, kdo jsou ochotni třídit pytlový sběr, byl od 1. 2. 2016 v Ústí nad Orlicí, zaveden systém úlevy (slevy) z poplatku za komunální odpad.

Vážení spoluobčané, třídíte-li odpovědně plast, papír a nápojové kartony (tetrapack), máte možnost se zapojit od 1. 2. 2016 do slevového systému pytlového sběru. Po registraci obdržíte 20 ks evidenčních samolepek a příslušný počet pytlů na odpad na rok. Poté budete mít možnost po odevzdání řádně naplněných a samolepkami označených pytlů s papírem, plastem, nebo nápojovými kartony, získat úlevu (slevu) z poplatku za komunální odpad v následujícím roce až do výše 200 Kč na jednoho poplatníka (200 Kč = 10 Kč x 20 pytlů/poplatník/rok). Bližší informace najdete v ZDE.

Termíny svozů pytlovaného sběru 2016

měsíc datum svozu doplňující informace
leden 8. 1. 2016  
únor 5. 2. 2016 počátek načítání slev – čárové kódy 2016
březen 4. 3. 2016 dne 30. 3. reklamace únorového svozu
duben 1. 4. 2016 dne 27. 4. reklamace březnového svozu
duben 29. 4. 2016  
květen 27. 5. 2016 dne 25. 5. reklamace dubnových svozu
červen 24. 6. 2016 dne 29. 6. reklamace květnového svozu
červenec 22. 7. 2016 dne 27. 7. reklamace červnového svozu
srpen 19. 8. 2016 dne 31. 8. reklamace červencového svozu
září 16. 9. 2016 dne 27. 9. reklamace srpnového svozu
říjen 14. 10. 2016 dne 26. 10. reklamace zářijového svozu
listopad 18. 11. 2016 dne 30. 11. reklamace říjnového svozu
prosinec 9. 12. 2016 (konec načítání slev – čárové kódy 2016) (dne 21.12 reklamace listopadového a prosincového svozu)

 

Databáze slev dle počtu načtených pytlů

Každý poplatník má možnost na základě jemu přiděleného evidenčního čísla (nalezne na samolepce čárového kódu) vstoupit do databáze svých načtených pytlů. Může si v ní pak zkontrolovat jejich počet a tím i aktuální stav slevy z poplatku. V případě zjištění nesrovnalostí je možné chybu nahlásit prostřednictvím reklamačního formuláře.

Odkazy:

Vstup do databáze načtených pytlů

Reklamační formulář ZDE

Co město Ústí nad Orlicí vede k zavedení těchto úlev?

I když se Vám podařilo v roce 2014 zvýšit třídění papíru, plastu a nápojových kartonů o cca. 8 %, v roce 2015 o dalších krásných 10 % více, tedy je trend optimistický, nejsme na tom v porovnání s ostatními městy bohužel nijak oslnivě. V roce 2014 jsme vytřídili 28,7 kg a v roce 2015 33 kg těchto komodit na obyvatele. Nicméně ale průměr ČR je 40,5 kg na obyvatele. Proto kromě přidávání stání na tříděný odpad, zefektivňování dalších forem sběru (rozšíření sobotního provozu Sběrného dvora v roce 2016) a např., hledání dotačních titulů (kompostéry) a propagace, chceme ocenit snahu individuální separace. Doufáme, že se to začne více projevovat ve snižování množství odpadu v popelnicích a připravíme se tak na zásadní zvýšení skládkovacího poplatku, které Ministerstvo životního prostředí plánuje.

Odkazy:

GIS mapa kontejnerových stání v Ústí nad Orlicí

Třídění odpadu – často kladené otázky

Jak a proč třídit odpad

EKOKOM – systém sběru a recyklace odpadů

ZmapujTo – občanská aktivita – hlášení nelegálních skládek

Ukliďme Česko – občanská iniciativa – dobrovolnické akce

EKOBAT - zpětný odběr použitých baterií

ASEKOL - zpětný odběr elektroodpadu

ELEKTROWIN - zpětný odběr elektroodpadu

ELTMA - zpětný odběr pneumatik


 

Elektronická evidence odpadu na sběrném dvoře

Od 1. 2. 2016 je na Sběrném dvoře v Ústí nad Orlicí elektronicky sledováno množství odevzdaného odpadu obyvateli města. Slouží k tomu systém Městská karta. Městskou kartu je možné si zdarma vyzvednout v Zákaznickém centru TEPVOS, které je vedle Sběrného dvora nebo v pokladně Městského úřadu v Sychrově ulici. Majitelé Městské karty, která jim slouží v současné době pro vstup do rekreačních a sportovních zařízení, si mohou v Zákaznickém centru TEPVOS přijít a zdarma aktivovat službu pro vstup do Sběrného dvora, druhou, novou kartu nepotřebují. Pro vydání karty je potřeba si přinést občanský průkaz k doložení totožnosti. Při aktivaci stávající Městské karty nebo čipu je potřeba přinést kartu nebo čip a také občanský průkaz. Karta se stane aktivní do dvou pracovních dnů. Zdarma vydanou kartu na Sběrný dvůr lze v budoucnu za poplatek aktivovat pro vstup do rekreačních zařízení.

Informace o sběrném dvoře společnosti TEPVOS ZDE.