Přejít na obsah Přejít na navigaci

V případě Vašeho zájmu o členství v okrskové volební komisi města Ústí nad Orlicí prosíme o vyplnění údajů. Po jejich odsouhlasení na konci formuláře potvrďte tlačítkem Odeslat.

 

Osobní údaje uchazeče

Invalid Input

Toto pole je povinné

Toto pole je povinné

/ / Toto pole je povinné

Trvalý pobyt

Toto pole je povinné

Toto pole je povinné

Toto pole je povinné

Kontaktní adresa, pokud se liší

Invalid Input

Invalid Input

Invalid Input

Invalid Input

Toto pole je povinné

Toto pole je povinné

Toto pole je povinné

Beru na vědomí

vstupní informace ke členství v okrskových volebních komisích města Ústí nad Orlicí, které jsou nedílnou součástí této přihlášky, a souhlasím, aby Městský úřad Ústí nad Orlicí zpracovával mnou poskytnutá data pro personálně mzdové účely a pro plnění úkolů uložených zákonem, a to po dobu nezbytně nutnou k zajištění práv a povinností plynoucích z výkonu funkce člena okrskové volební komise při přípravě, průběhu a ukončení voleb do Evropského parlamentu.

Poznámka:

Město Ústí nad Orlicí jakožto správce zpracovává osobní údaje v souladu s Obecným nařízením o ochraně osobních údajů (Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů)). Zákonnost zpracování pro potřeby jmenování členů okrskových volebních vychází z čl. 6 odst. 1 písm. c), e) a f) uvedeného nařízení; zpracování je nezbytné pro splnění právní povinnosti, pro splnění úkolu při výkonu veřejné moci a účely oprávněných zájmů správce. Kontakty na pověřence pro ochranu osobních údajů, práva a povinnosti správce a subjektů osobních údajů a další informace ke zpracování osobních údajů jsou uvedeny na GDPR - Město Ústí nad Orlicí (ustinadorlici.cz)