Přejít na obsah

POSTUP PRACÍ NA PRŮJEZDU ŽELEZNIČNÍM UZLEM ÚSTÍ NAD ORLICÍ

Práce na stavbě „Průjezd železničním uzlem Ústí nad Orlicí" pokračují. Již se pracuje také na podjezdu u posádky při výjezdu z Kerhartic na Říčky. Zde se buduje nový podjezd a je zde částečně omezen provoz. Projedou zde osobní vozidla. Toto omezení by mělo trvat do 18. listopadu.   Na příjezdu k nádraží z Kerhartic se připravují patky pro silniční estakádu na údolím, která bude nově přivádět dopravu k nové výpravní budově. Na kerhartické straně nádraží již stojí nová budova ve které budou umístěny potřebné technologie a připravuje se podklad pro stavbu nové výpravní budovy a komunikací.   Za letohradským nástupištěm u současné výpravní budovy vzniká základ podchodu, který bude pod celou tratí z kerhartické strany na letohradské nástupiště.   Na Mendriku pokračují práce na železniční estakádě. V průběhu listopadu by měla být usazena jedna z částí na vybetonované patky. Probíhají převážně základové práce takže „k vidění" toho prozatím moc není.
news list