Přejít na obsah

POZVÁNKA NA 7. ZASTUPITELSTVO MĚSTA

Zveme Vás na 7. zasedání zastupitelstva města Ústí nad Orlicí, které se uskuteční v pondělí 11. září 2023 od 15:00 hodin v Kulturním domě v Ústí nad Orlicí, Smetanova č.p. 510, velký sál.


Navržený program:

  1. Finanční záležitosti
  2. Dotace
  3. Majetkoprávní úkony
  4. Obecně závazné vyhlášky
  5. Různé