Přejít na obsah

Projektový den na Komendě - Za školu krásnější

V pátek 9. května proběhl na druhém stupni Základní školy Komenského projektový den zaměřený na výzdobu interiérů školy. Cílem bylo nejen přizpůsobit chodby a třídy dnešní generaci žáků, ale i posílit jejich vztah ke škole, možnost kreativní seberealizace a zpracování vlastním návrhů. Projektový den měl zvelebit školní prostředí, ale i zvýšit spolupráci a aktivní zapojení žáků ve vlastní škole.   Žáci šestých až osmých ročníků byli rozděleni do jednotlivých dílen vedených pedagogy. Pro příklad jedna skupinka byla ve vlastní kmenové třídě, další renovovala a znova natírala nábytek z chodeb i staré židličky, jiná parta tvořila počítačové návrhy na loga učeben odborných předmětů. Jeden workshop tvořili i „graffiťáci", kteří pomalovali zdi kolem pingpongových stolů.   Projektový den by podpořen z grantu Města Ústí nad Orlicí.
news list