Přejít na obsah

INTEGRAČNÍ DEN NA KOCIÁNCE

12. ročník Integračního dne osob se zdravotním postižením a široké veřejnosti se konal na prostranství Kociánka v Ústí nad Orlicí. Pracovní skupina komunitního plánování pro osoby se zdravotním postižením zde uspořádala tradiční setkání poskytovatelů různých sociálních služeb z celého regionu, kteří prezentovali nabízené služby.

Příchozí měli tradičně možnost si zde vyzkoušet, jak se osobám se zdravotním postižením ve městě žije. Vyzkoušet si také mohli různé kompenzační pomůcky, podrobně se seznámit s poskytovanými službami nebo zakoupit výrobky klientů sociálních zařízení. Součástí dne byla vystoupení klientů sociálních organizací.

3K0A12213
3K0A12192
3K0A12322
3K0A12442
3K0A12341
3K0A12483
3K0A12542
3K0A12575
3K0A12642
3K0A12672