Přejít na obsah

SPECIÁLNÍ ŠKOLA OTEVŘELA NOVÉ PROSTORY

Slavnostní otevření zrekonstruovaných půdních prostor speciální školy v Ústí nad Orlicí se uskutečnilo poslední zářijové úterý. Investiční akce probíhala v rámci IROP programu a představila významný krok směrem k lepšímu vzdělání a podpoře žáků se speciálními potřebami. 15 milionovou investici podpořila dotace z IROP programu částkou téměř 13 milionů.

Rekonstrukce půdních prostor školy a rekonstrukce WC přispěly k modernizaci budovy. Škola investovala také do nové IT techniky, nábytku a odborných pomůcek, což posílilo výukové prostředí a umožnilo lepší interakci a vývoj žáků.

Jednou z klíčových změn jsou nové odborné učebny, které umožňují rozšířit možnosti vzdělávání žáků se speciálními potřebami. Nová počítačová učebna a prostor pro zázemí učitelů umožňují individuální přístup k výuce, což je klíčovým faktorem pro úspěch těchto žáků.

Vznikla zde také učebna pro žáky s poruchami autistického spektra, která je zaměřená na přípravu těchto žáků k praktickému životu. Důležité jsou i další učebny, jako učebna muzikoterapie, ergoterapie (keramická dílna) a multisenzoriální učebna pro smyslové vnímání. Tyto prostory umožňují škole poskytovat komplexní a individuální podporu svým žákům.

Slavnostnímu otevření se zúčastnili zástupci Pardubického kraje, města Ústí nad Orlicí a další hosté. 

3K0A22172
3K0A21473
3K0A21432
3K0A21552
3K0A21592
3K0A21623
3K0A21643
3K0A21702
3K0A21713
3K0A21721