Přejít na obsah

DEN ARCHITEKTURY LÁKAL DO HERNYCHOVKY A PERLY

V rámci národního Dne architektury 2023 se konala prohlídka několika historických staveb v Ústí nad Orlicí. Tato událost, pořádaná Městským muzeem ve spolupráci s městem Ústí nad Orlicí, nabídla účastníkům možnost nahlédnout do nitra některých konstrukcí, včetně střech, krovů, stropů a dalších architektonických prvků, které tvoří nezbytnou součást architektury.

Jedním z hlavních bodů programu byla prohlídka secesní Hernychovy vily, kterou prováděla městská architektka Petra Coufal Skalická společně s ředitelem muzea Radimem Urbánkem. Vila, postavená v secesním stylu, se pyšní honosnou architekturou a množstvím unikátních prvků. Účastníci měli příležitost pochopit složitost stavebních konstrukcí a dozvědět se více o jejich vývoji a významu.

Dalším zajímavým bodem programu byla projekce stavební dokumentace, která umožnila návštěvníkům nahlédnout do historických plánů a náčrtků, které byly použity při výstavbě vily a dalších staveb. Tato projekce poskytla hlubší vhled do architektonických procesů a technik používaných v minulosti.

Vrcholem prohlídky byla návštěva budovy bývalé Perly 01, kde byly k vidění krovy a další stavební konstrukce. Účastníci měli příležitost vidět, jak byly tyto konstrukce navrženy a postaveny, a získat detailní informace o jejich stavbě či upevňování. 

Během prohlídky byly také diskutovány výhody a nevýhody různých stavebních technik a materiálů, které byly použity, a jak se tyto techniky vyvíjely a měnily se v průběhu času.

Celý tento festival architektury, který se konal ve 135 městech po České republice a na Slovensku, nabídl účastníkům jedinečnou příležitost prozkoumat historickou architekturu zblízka a lépe porozumět konstrukcím, které tvoří její základ.

3K0A2496
3K0A2505
3K0A24491
3K0A24311
3K0A24441
3K0A24471
3K0A24541
3K0A2456
3K0A24611
3K0A24631