Přejít na obsah

SLAVNOSTNÍ VEČER S PŘEDÁVÁNÍM CEN MĚSTA

V Roškotově divadle v Ústí nad Orlicí se uskutečnil slavnostní večer města Ústí nad Orlicí spojený s předáváním ocenění.

POČIN ROKU za rok 2022

Zastupitelstvo města udělilo ocenění Počin roku za rok 2022:

Eleně Musil za úspěchy a reprezentaci Gymnázia Ústí nad Orlicí a města Ústí nad Orlicí, zejména v jazykových soutěžích a olympiádách na republikové úrovni.

CENA STAROSTA

Byla udělena PaedDr. Jiřímu Tomáškovi za 1857 pracovních i víkendových dnů zodpovědné a náročné práce ve funkci ředitele lidové školy umění a za 10804 pracovních i víkendových dnů ještě zodpovědnější a náročnější práce ve funkci ředitele Základní umělecké školy Jaroslava Kociana Ústí nad Orlicí, tedy za 34 let a 8 měsíců řídící pedagogické činnosti v oblasti hudebního vzdělávání.

CENY MĚSTA

Zastupitelstvo města udělilo ocenění Cena města Ústí nad Orlicí:

Ing. Zdence Urbanové za dlouhodobou činnost ve prospěch města v rámci organizace automobilových závodů Ústecká 21 a zapojení do činnosti oblastní organizace ČČK v Ústí nad Orlicí. Svoji dlouholetou činností se zasloužila o propagaci dobrého jména Ústí nad Orlicí.

Ing. arch. Karlu Blankovi za dlouhodobý osobní přínos městu v oblasti architektury, zejména pak za projekt budovy Základní umělecké školy Jaroslava Kociana.

ČESTNÉ OBČANSTVÍ

Bylo uděleno Pavlu Sedláčkovi za zásluhy o rozvoj města nejen na kulturním poli, při příležitosti jeho nedožitých osmdesátých narozenin.

Ceny všem oceněným předal starosta města Petr Hájek společně s místostarosty Jiřím Preclíkem, Pavlem Svatošem a Matoušem Pořickým.

Slavnostním večer provázel Martin Lamplot a o hudební program se postaral vokální kvintet HiFive.

3K0A00031
3K0A00081
3K0A00142
3K0A00172
3K0A00342
3K0A00263
3K0A0039
3K0A00462
3K0A00431
3K0A00623