Přejít na obsah

SEZNAMTE SE S REVITALIZACÍ PARKU U DIVADLA

Na výstavních panelech umístěných na Mírovém náměstí, před základní školou v Hylvátech a prodejnou potravin v Kerharticích se můžete seznámit s projektem revitalizace parku a bezprostředního okolí Roškotova divadla. Realizace záměru, který se připravoval řadu let, byla zahájena podepsáním smlouvy s vybraným dodavatelem. Prezentace informuje o proměně celého prostoru u národní kulturní památky. Navržené nové řešení parku využívá výjimečnou architekturu budovy Roškotova divadla, maximálně zachovává a respektuje stávající vzrostlou zeleň. Popsány jsou chystané úpravy ploch a jednotlivých segmentů parku, které budou sloužit pro setkávání, hru i relaxaci. Součástí parku bude mj. dětské hřiště, vodní prvek, bezobslužné toalety, přírodní amfiteátr s víceúčelovým pódiem a letní terasa propojující park s divadelní kavárnou.

Stavební práce budou fakticky zahájeny v listopadu letošního roku a dokončeny na jaře 2025.

20231013143226
20231013143238
20231013143321