Přejít na obsah

STAVBA ROKU: DŮM DĚTÍ ZÍSKAL ČESTNÉ UZNÁNÍ POROTY

Vyhodnocena byla soutěž Stavba roku Pardubického kraje, DDM Duha se mezi dvaatřiceti nominovanými stavbami neztratil. Získal čestné uznání poroty a třetí místo v hlasování veřejnosti. Porotci cenili úspěšnou přeměnu brownfieldu na účelnou a dobře vyřešenou stavbu pro děti a mládež. 
 
Odborná porota udělila celkem čtyři hlavní ceny, jednu zvláštní cenu pro nejlepší úpravu veřejného prostranství a sedm čestných uznání. 
 
Více informací o vyhodnocení Stavby roku Pardubického kraje: https://1url.cz/9uR1u
 
Více informací o novostavbě DDM: https://1url.cz/cuRrY
 
20231025 064713