Přejít na obsah

PŘIPOMÍNÁME SI 69. VÝROČÍ OSVOBOZENÍ

U příležitosti 69. výročí osvobození Československa a ukončení 2. světové války proběhlo ve středu 7. května u Památníku odboje, v Parku Československých legií a na ústeckém hřbitově kladení věnců. Právě poslední jmenované, tedy pietní místo na městském hřbitově, v tomto roce doznalo řadu pozitivních změn.   „V průběhu března a dubna letošního roku jsem za přispění několika podnětů od občanů města přistoupili k celkové obnově tohoto pietního místa. Vysazena byla nová zeleň a upraveno bylo blízké okolí. Také jsme nechali vyčistit, opravit a zrestaurovat pomníky a nápisy na nich.", řekl starosta města Petr Hájek.   Z rozpočtu města si tyto potřebné úpravy a opravy vyžádali částku 50 tisíc korun.   Pietního aktu se zúčastnili zástupci města, vojenské správy a zástupci Československé obce legionářské a Svazu bojovníků za svobodu.
news list