Přejít na obsah

105. VÝROČÍ VZNIKU SAMOSTATNÉHO ČESKOSLOVENSKA

V sobotu 28. října jsme si při připomenuli 105. výročí vzniku samostatného Československého státu. Při pietním aktu položil starosta města Petr Hájek společně s místostarosty Jiřím Preclíkem a Pavlem Svatošem květiny u Památníku odboje, v parku Československých legií a u památníku T. G. Masaryka.

Pietního aktu se zúčastnili také zástupci Československé obce legionářské, Českého svazu bojovníků za svobodu, vojska a nechyběl také starosta sousední České Třebové Zdeněk Řehák.

28. ŘÍJEN - Den vzniku samostatného československého státu vznik Československých legií a jejich bojové vystoupení zejména v bitvě u Zborova dne 2. července 1917 byly rozhodujícími impulsy pro uznání Čechoslováků v očích dohodových spojenců. V pondělí 28. října 1918 přijal Národní výbor československý na svém zasedání dva dokumenty. Prvním z nich byl „Zákon ze dne 28. října 1918 o zřízení samostatného státu československého“, druhým „Manifest k národu“. Republika nikdy nezapomněla na své vojsko, své legionáře.

3K0A0270
3K0A0282
3K0A0287
3K0A0293
3K0A0289
3K0A0294
3K0A0299
3K0A0303
3K0A0306
3K0A0315