Přejít na obsah

MĚSTO VYHLAŠUJE DOTACE PRO ROK 2024

Rada města Ústí nad Orlicí na svém zasedání dne 23. 10. 2023 projednala a schválila vyhlášení dotačních programů z rozpočtu města Ústí nad Orlicí pro oblast kultury, sportu, volnočasových aktivit a památkové péče pro rok 2024.

Pro rok 2024 byly pro oblast kultury, sportu, volnočasových aktivit a památkové péče vyhlášeny následující dotační programy z rozpočtu města Ústí nad Orlicí:

  1. Podpora kulturních aktivit (kulturní a volnočasové akce, kulturní činnost) v roce 2024
  2. Podpora pravidelné sportovní činnosti sportovních organizací v roce 2024
  3. Podpora jednotlivých sportovních nebo volnočasových akcí sportovního charakteru v roce 2024
  4. Rozvoj a údržba sportovišť v roce 2024
  5. Podpora údržby nemovitostí (nikoli kulturních památek) v městské památkové zóně Ústí nad Orlicí v roce 2024

Bližší informace o vyhlášených dotačních programech a FORMULÁŘE ŽÁDOSTÍ jsou k dispozici na odboru školství, kultury, sportu, cestovního ruchu a propagace a na internetových stránkách - sekce Dotace města.

Žádosti o dotace z výše uvedených dotačních programů pro rok 2024 se přijímají na předepsaných formulářích  od 1.12.2023.