Přejít na obsah

SPORTOVNÍ AREÁL U HŘIŠTĚ PROJDE REKONSTRUKCÍ

Město Ústí nad Orlicí se pustí do rekonstrukce sportovního areálu v ulici U Hřiště v sousedství ZŠ Bratří Čapků. Jedná se o dlouhodobě připravovanou investici, na jejíž realizaci nyní podává město žádost o dotaci v rámci programu Národní sportovní agentury. Podobný dotační titul na větší stavební zakázky městům nad 10 tisíc obyvatel prozatím chyběl. Vybrán byl již dodavatel stavebních prací. „Schválená smlouva o dílo s firmou KONKRET CZ s.r.o. Vamberk představuje nejnižší nabídkovou cenu ve výši 12 milionů korun včetně DPH. Výběrové řízení se zúčastnilo deset uchazečů. Zakázka bude dokončena v příštím roce,“ sdělil starosta města Petr Hájek. Pokud bude město v dotačním řízení úspěšné, přidělená částka pokryje velkou část nákladů. Dotace může dosáhnout až 70 % z celkových uznatelných nákladů. „Schválená smlouva neobsahuje podmínku přidělené dotace. Jinými slovy, rekonstrukce sportovního areálu bude provedena bez ohledu na dotaci,“ doplnil starosta.

3K0A04993
3K0A05053
3K0A05063
3K0A05083