Přejít na obsah

NA RADNICI SE SETKALI S DEVADESÁTNÍKY

Ve čtvrtek 9. listopadu se uskutečnilo tradiční setkání vedení města s občany našeho města, kteří slaví 90 let. V zasedací místnosti rady města se s nimi setkal starosta Petr Hájek a místostarosta Jiří Preclík. Gratulaci, přání pevného zdraví a drobný dárek tentokrát přijalo devět jubilantů. Konkrétně Jaroslav Cejpek, Marie Vyhnálková, Jaroslav Morkes, Miloslava Krejsová, Josef Petržílek, Miloš Roller, Václav Moravec, Marie Barvínková a Marta Viktorinová. Všichni oslavenci se narodili v druhé polovině roku 1933.

Jubilanti obdrželi jako dárek knihu o našem městě a květinu. Během přátelského setkání měli možnost besedovat nejen o svém životě, ale také o věcech, které se jim v našem městě líbí nebo naopak nelíbí. Atmosféra byla velmi přátelská a všichni si užívali tento příležitostný moment, který spojuje generace a připomíná důležité milníky v životě našich občanů.

Setkání s devadesátníky je tradičním způsobem, jak město vyjádřit své uznání a respekt těm, kteří dosáhli vysokého věku. Je to také příležitost pro starostu a další představitele města seznámit se s jejich životními příběhy a naslouchat jejich zkušenostem a názorům.

3K0A1356
3K0A1359
3K0A1367
3K0A1369
3K0A1371
3K0A1362
3K0A1373
3K0A1374
3K0A1376
3K0A1381