Přejít na obsah

CECILSKÁ HUDEBNÍ JEDNOTA SLAVÍ 220 LET

V tomto roce slaví 220. výročí založení Cecilská hudební jednota v Ústí nad Orlicí.

Oslavy svátku svaté Cecílie, patronky hudebníků, byly v Ústí nad Orlicí v minulosti velmi okázalé. Ve středu 22. listopadu se v kostele Nanebevzetí Panny Marie konala mše, na které Cecilská hudební jednota zazpívala několik písní. Poté následovalo taneční vystoupení žáků tanečního oboru ZUŠ Jaroslava Kociana. Oslavy pokračovaly na faře valnou hromadou jednoty.

Cecilská hudební jednota byla založena v Ústí nad Orlicí v roce 1803 jako Jednota sv. Cecílie k pěstování hudby kostelní. Zakládajícími členy byli ústečtí muzikanti Jan Zizius, Jan Jahoda a Jan Stehno. Během své 220 leté historie měla přes 7 stovek členů. Vokální složka Jednoty působí dodnes. CHJ je nejstarším chrámovým uskupením v Evropě, které nikdy nepřerušilo svoji činnost. Uměleckou vedoucí, farní varhanicí a regenschori je Cecilie Pecháčková.

Repertoár sboru obsahuje na 200 skladeb všech slohových období. Aktuálně 18 účinkujících členů zpívá průměrně 70 x za rok nedělní mše svaté a na slavnostech. Cecilská hudební jednota pořádá také příležitostné koncerty. Od roku 1996 je organizátorem Festivalu duchovní hudby svaté Cecílie pro chrámové sbory a varhaníky, který se v Ústí nad Orlicí koná každoročně v říjnu.

3K0A2030
3K0A1940
3K0A1942
3K0A1943
3K0A1948
3K0A1953
3K0A1963
3K0A1969
3K0A1979
3K0A1981