Přejít na obsah

POZVÁNKA NA 8. ZASTUPITELSTVO MĚSTA

Zveme Vás na 8. zasedání zastupitelstva města Ústí nad Orlicí, které se uskuteční v pondělí 11. prosince 2023 od 15:00 hodin v Kulturním domě v Ústí nad Orlicí, Smetanova č.p. 510, velký sál.


Navržený program:

  1. Majetkoprávní úkony
  2. Finanční záležitosti:
  • Rozpočtové provizorium na rok 2024
  • Rozpočtová opatření
  • Dotace
  1. Obecně závazné vyhlášky
  2. Změna Územního plánu Ústí nad Orlicí
  3. Změna Regulačního plánu „Revitalizace území Perla 01 v Ústí n. O.“
  4. Různé