Přejít na obsah

LETOS NAPOSLEDY SE SEŠLI ZASTUPITELÉ MĚSTA

Na svém posledním letošním zasedání mělo zastupitelstva města k projednání řadu bodů. Do kategorie majetkoprávních úkonů patřila například informace o záměru prodeje části pozemku v katastru Hylvát příspěvkové organizaci Domov pod hradem Žampach, která má zájem na místě vybudovat chráněné bydlení pro lidi s hendikepem. Dále byla schválena pravidla pro prodej stavebních parcel v lokalitě Nová Dukla. Prodej bude realizován formou elektronické aukce, cena za m2 bude činit 3 400 Kč včetně DPH.

Zastupitelstvo bylo informováno o průběhu jednání s vlastníky pozemků cesty ze sídliště Štěpnice směrem na Knapovec. Snahou města je tuto cestu získat do vlastnictví a následně ji upravit k celoročnímu využívání.  

Projednávala se řada finančních bodů. Schválen byl návrh rozpočtového provizoria do doby schválení nového rozpočtu na rok 2024 nebo různé dotace, například na vybudování dětského hřiště na stadionu TJ Jiskra Ústí nad Orlicí na základě participativního rozpočtu „PRO ÚSTÍ'" ve výši 300 tisíc korun nebo dotace ústavu Post Bellum na projekt „Příběhy našich sousedů v základních školách v Ústí nad Orlicí" ve výši 111 960 korun. Schválen byl také závazek zajistit financování instalace elektronické požární signalizace v budově Domova důchodců. Město na tuto investiční akci s náklady ve výši téměř 5 milionů korun žádá o dotaci z programu Ministerstva práce a sociálních věcí.

Schválena byla smlouva s Pardubickým krajem na zajištění dopravní obslužnosti místních částí Knapovec, Horní a Dolní Houžovec a úhrada nákladů s tím spojených ve výši 423 tisíc korun.

Zastupitelé byli také informováni, proč nebyla schválena smlouva s Českou poštou na provozování pošty Partner+ a o vybraných vlacích linky Ex1, kterou budou dále zastavovat na zastávce Ústí nad Orlicí město. Diskutované byly sadové úpravy a kácení dřevin v parku u Roškotova divadla, které souvisí s dlouho připravovanou revitalizací celého prostoru. Zastupitelstvo bylo ubezpečeno, že současné práce probíhají v souladu s projektem, stavebním povolením a rozhodnutím odboru životního prostředí.

Zastupitelstvo města také schválilo nové znění vyhlášky o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství a novou výši poplatku za odpad. K tomuto tématu bude zítra vydána samostatná zpráva.

Zastupitelstvo města projednalo řadu návrhů na změnu Územního plánu města a také návrhy související se změnou Regulačního plánu Revitalizace území Perla 01.

Usnesení 8. zasedání zastupitelstva města bude v nejbližších dnech umístěno na našem webu. Následující zasedání je plánováno na 5. února 2024.

3K0A13221
3K0A13561
3K0A13511
3K0A13381
3K0A13301
3K0A13231
3K0A13351
3K0A13271
3K0A13461
3K0A13541