Přejít na obsah

VYŠŠÍ POPLATEK ZA ODPADY S NOVÝMI SLEVAMI

Na pondělním zasedání schválilo zastupitelstvo města nové znění vyhlášky o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství, která navyšuje poplatek za odpad na 1080 korun za poplatníka a rok. Vedle současné slevy ve výši 200 korun pro ty, kteří využívají sběrných pytlů a třídí odpad, zavádí i nové úlevy. Senioři starší 80 let budou platit jen polovinu, stejně tak děti mladší tří let. Pokud tedy jejich domácnosti využívají slevu za třídění, výše poplatku může být v jejich případě pouze 340 korun. Díky uvedeným slevám je nová výše poplatku srovnatelná s ostatními městy Pardubického kraje. Nová vyhláška zároveň nově umožňuje rozložit si platbu poplatku na dvě splátky.

Ke zvýšení poplatku bylo nutné přistoupit z důvodu rostoucích nákladů za ukládání odpadu na skládky a zvyšující se inflaci. V roce 2022 činil rozdíl mezi příjmy a náklady na likvidaci odpadu 5,25 milionu korun, rozdíl musel být dotován z rozpočtu města. Nová vyhláška by měla mít na rozpočet pozitivní dopad vyčíslený na 4,6 milionu korun.

Poplatky se budou vybírat od 12. 1. 2024. Každý občan zjistí svou výši poplatku na webových stránkách města v záložce Platební portál.