Přejít na obsah

WORKSHOP POMOHL S DIAGNOSTIKOU DĚTÍ V PÉČI OSPOD

Ve středu 30.dubna proběhl na Městském úřadu Ústí nad Orlicí v rámci projektu Standardizace OSPOD Ústí nad Orlicí, CZ 1.04/3.1.03/C2.00032 první Workshop multidisciplinární spolupráce. Workshopu se zúčastnilo několik organizací – Amalthea, Fond ohrožených dětí, Charita, Dětský diagnostický ústav Hradec Králové, Středisko výchovné péče Mimóza, soudu a samozřejmě OSPOD Ústí nad Orlicí. Tématem tohoto setkání byla diagnostika dětí, hlavním očekáváním všech aktérů bylo nastavení správných kroků a procedur při diagnostice dětí, které jsou v péče  OSPOD, aby nedošlo  k jejich ohrožení.  Cílem bylo zefektivnění  a zkvalitnění součinnosti v zájmu klientů. Na základě praktického příkladu – kazuistiky případu, proběhla aktivní diskuze všech zúčastněných na toto téma, výsledkem bylo  vyvození  výstupů z daného  případu a možností  jeho řešení  jiným způsobem  a nastavení další multidisciplinární spolupráce i nad jinými tématy.
news list