Přejít na obsah

MĚSTO MÁ SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2024

Na devátém zasedání zastupitelstva, které se dnes sešlo v kulturním domě, byl schválen rozpočet města na rok 2024. Rozpočet počítá s příjmy v celkové výši 516 milionu korun, výdaji ve výši 635 milionu korun. Schodek rozpočtu, který činí zhruba 119 milionu korun, bude financován zejména nedočerpanými prostředky z loňského rozpočtu a z termínovaného vkladu města.

Investiční výdaje jsou rozpočtovány ve výši 212 milionu korun. K největším investičním akcím letošního roku bude patřit revitalizace parku u divadla s očekávanými výdaji ve výši 50 milionů korun, dále zateplení fasád ZŠ Komenského s výdaji ve výši 25 milionů korun, 19 milionů korun je rozpočtováno na výstavbu technické infrastruktury na Nové Dukle, 15 milionů korun pak na rekonstrukci vnitřních rozvodů a sociálního zařízení v budově úřadu v ulici Dělnické.

Významné investiční akce se chystají i pro roky následující, odbor rozvoje města v současné době intenzivně pracuje na přípravě projektu rozšíření domova důchodců. Stávající areál se potýká s technickými problémy, které jsou dané jak stářím budov, tak i omezenou možností realizovat zásadní stavební změny a opravy vzhledem k dlouhodobě naplněné kapacitě všech objektů. Řešením je vybudování nového pavilonu s plánovanou kapacitou 50 lůžek. Náklady na stavbu jsou odhadovány na 160 milionů korun. Město bude žádat o dotaci, která může dosáhnout maximální výše 80 milionů korun. V případě realizace bude nutné akci dofinancovat pomocí úvěru. S ním počítá střednědobý výhled rozpočtu města na období 2024-2028, odsouhlasený zastupiteli.

Na jednání byla dále schválena účelová neinvestiční individuální dotace z rozpočtu města pro rok 2024 Tělovýchovné jednotě Jiskra Ústí nad Orlicí ve výši 1,4 milionu korun na projekt Rozvoj a údržba sportovišť TJ Jiskra Ústí nad Orlicí nebo Strategie rodinné politiky města Ústí nad Orlicí na období 2022-2026.

Další zasedání zastupitelstva je plánováno na 22. dubna. Řešena na něm má být mj. otázka pořádání městských ohňostrojů v Ústí nad Orlicí v následujícím období.

Usnesení 9. zasedání zastupitelstva města bude v nejbližších dnech umístěno na našem webu.

3K0A15371
3K0A15521
3K0A15442
3K0A15401
3K0A15621
3K0A15581
3K0A15682
3K0A15462
3K0A15741
3K0A1572