Přejít na obsah

STROM U DIVADLA NEMOHL ZŮSTAT

V souvislosti s pokračující revitalizací parku u Roškotova divadla byla odstraněna lípa vedle bočního schodiště. Strom měl být původně skácen s ostatními vybranými dřevinami už v minulém roce, město ovšem hledalo způsob, jak ho zachovat. Jednou z variant byla změna projektu, se kterou ovšem nesouhlasili památkáři. Strom byl před cca 10 lety vysazen nekoncepčně a bez řádného povolení a konzultace. V průběhu let jeho kořeny narušovaly opěrnou zeď a na jeho odstranění trval Národní památkový ústav, který tuto podmínku zakotvil do svého stanoviska. Požadavek památkářů převzal do svého rozhodnutí Krajský úřad Pardubického kraje, odbor památkové péče a odbor životního prostředí Městského úřadu Ústí nad Orlicí. Kácení tedy proběhlo v souladu s projektovou dokumentací a rozhodnutí příslušných správních orgánů.

V rámci zvažování možností zachování lípy byla také změna projektu, která spočívala v úpravě (zúžení) bočního schodiště a navazující opěrné zdi, avšak tato varianta nebyla realizována. Náklady na přesazení stromu byly odhadnuty na 115 tisíc Kč včetně DPH, avšak bez zajištění 100% ujmutí stromu na novém místě. Alternativou byla výsadba nového stromu s průměrem kmene cca 16 cm za 70 tisíc Kč včetně DPH a s 100% zárukou.